Medisch fysicus organiseert boottocht in Loosdrecht wegens Cabomba


WIJDEMEREN, 20160607 -- Kees Blase is in het dagelijks leven medisch fysicus en neurobioloog, maar in zijn vrije tijd zeer actief in de aanpak van de woekerende exotische waterplant Cabomba, ook bekend als Waterwaaier (Cabomba caroliniana). Samen met Ab Krook en Johan van Kleef heeft hij in 2014 het Burgerinitiatief Cabombabestrijding Wijdemeren opgericht. In het kader van de Week van de Invasieve Exoten (17-26 juni) hebben deze burgers het initiatief genomen om op vrijdagmiddag 24 juni speciaal voor Tweede Kamerleden en lokale politici een boottocht te organiseren.

Cabomba is een uit Zuid-Amerika afkomstige plant die in Nederland wordt ingevoerd als vijverplant. Deze waterplant is sinds 2006 bezig om Loosdrecht te veroveren, maar levert ook elders in het land al problemen op. Het vormt dikke tapijten op het water, met negatieve effecten voor de doorvaarbaarheid,  de natuur en de visstand tot gevolg. Tijdens de boottocht over de Oostelijke Vuntusplas, een Loosdrechts natuurgebied, zal informatie worden uitgewisseld over effectieve en minder effectieve manieren om deze woekerplant aan te pakken.

Blase: “Wetenschap, politiek en praktijk komen samen op de Loosdrechtse Plas. Wat is er in de wetenschap over Cabomba bekend, hoe vindt de monitoring plaats, wat is het beleid, welke financiële afwegingen zijn aan de orde en welke samenwerkingsvormen zijn er mogelijk? Het komt tijdens de boottocht allemaal ter sprake.”

In de bibliotheek van Loosdrecht  is tijdens de Week van Invasieve Exoten een tafel ingericht met veel informatie over de ernst van de woekerende Cabomba, de monitoring van experimenten en de negatieve effecten van de maaimethode. Ook is er informatie te vinden over het experiment met verschillende methoden dat in de Week van de Invasieve Exoten wordt uitgevoerd door gemeente Wijdemeren in samenwerking met het Burgerinitiatief en het Plassenschap.

Kees Blase zal tijdens de Week van de Invasieve Exoten ook een workshop leiden over de rol van burgers bij de verwijdering van invasieve exoten, tijdens het door VVM georganiseerde startsymposium op vrijdagmiddag 17 juni in Utrecht.

Voor meer informatie over de boottocht en het symposium, zie www.wvdie.nl. Ook is op de site te lezen hoe men zich voor deze activiteiten kan aanmelden. Aanmelden voor de boottocht kan tot uiterlijk 19 juni.

De Week van de Invasieve Exoten wordt dit jaar voor het eerst in Nederland georganiseerd. Van 17 tot en met 26 juni vinden er op verschillende plaatsen diverse leuke en interessante activiteiten rond het thema plaats, zoals symposia, lezingen, natuurwerk, excursies  en publiekswandelingen. De activiteiten worden georganiseerd door onder andere de Nederlandse Jeugdbond voor  Natuurstudie, verschillende afdelingen van IVN en KNNV, de Werkgroep Vissenonderzoek Friesland van de RAVON, Landschapsbeheer Flevoland, Ecomare, de VVM, natuurmuseum Klaas Nanninga, natuurdiorama Holterberg en boekhandel Scheltema. En natuurlijk niet te vergeten: het Burgerinitiatief Cabombabestrijding Wijdemeren. Meer informatie over de Week van de Invasieve Exoten is te vinden op www.wvdie.nl.


Deel: ' Medisch fysicus organiseert boottocht in Loosdrecht wegens Cabomba '
Lees ook