Streekfondsen motor voor gebiedsfinanciering


De Bilt, 20131129 -- Ruim 60 vertegenwoordiger van streekfondsen, overheden, natuurorganisaties en bedrijfsleven kwamen op 28 november in Hoevelaken bijeen voor een Kennismiddag Streekfondsen. De middag werd georganiseerd door Nationaal Groenfonds, Landschapsbeheer Nederland en De12Landschappen. De ontwikkeling van streekfondsen stond centraal. Het Streekfonds is in vijf jaar tijd gegroeid tot een instrument om aandacht voor de omgeving en het groene erfgoed te creëren, én om te komen tot een bundeling van instrumenten om de groene omgeving te behouden en versterken.

Vijf jaar na het verschijnen van het advies van de Taskforce Financiering Landschap onder leiding van Rinnooij Kan is er in de regio veel gebeurd. Als antwoord op de vraag naar een alternatieve financieringsvorm voor natuur en landschap zijn de streekfondsen ontwikkeld. Er zijn nu ruim veertig streekfondsen in Nederland, die vrijwel allemaal een andere opzet en werkwijze hebben. De gemeenschappelijke noemer is maatwerk. 

De decentrale overheden hebben binnen de streekfondsen een belangrijke aanjaagrol. Zij hebben tot nu toe vaak gefungeerd als participant binnen een streekfonds. Deze publieke samenwerking zet het bedrijfsleven aan om ook te investeringen in hun eigen omgeving. Met het invoeren van het verplichte schatkistbankieren (Wet HOF) komt de inbreng van gemeenten en provincies onder druk te staan. Zij krijgen door invoering van de nieuwe wetgeving minder financiële speelruimte om te investeren in hun eigen streek.

Jean-Paul van Schaaij, directeur Nationaal Groenfonds ziet een belangrijke rol weggelegd voor streekfondsen binnen integrale gebiedsontwikkeling. Provincies kijken in hun rol als verantwoordelijke voor natuur en landschap met interesse naar ontwikkelingen uit de streek. De financierbaarheid van ruimtelijke investeringen en de rol van alle betrokkenen daarbij was de basis van het verhaal van Peter van Oussoren van het bedrijf TenMan, die met een “vastgoedbril” naar natuur en landschap kijkt.

Op de Veluwe is het Veluwefonds een voorbeeld van collectieve samenwerking van overheden en bedrijfsleven. Jan van Muyden, voorzitter van het Veluwefonds, gaf aan dat een goede merkstrategie de basis is voor resultaat. Als bewoners zich “Veluwenaar” voelen, is er betrokkenheid. Deze betrokkenheid leidt tot steun aan het gebied, en valideert vervolgens ook financiële ondersteuning.

In “Communities of Practice” werden ervaringen en ideeën uitgewisseld over onderwerpen als “hoe betrek je de streek bij je fonds”,  “hoe organiseer je de praktische kant” en “hoe kun je de Rabobank interesseren voor samenwerking”. Daarnaast waren er brainstorms over de mogelijkheden van crowdfunding, onder leiding van Peter van den Akker.


Deel: ' Streekfondsen motor voor gebiedsfinanciering '
Lees ook