Bedrijventerrein De Smidspol wordt bedrijvenpark Nijkerkerpoort


Regionaal bedrijvenpark A28 Nijkerk

Nijkerk, 20121206 -- Op donderdag 29 november jongstleden is de partiële bestemmingsplanherziening betreffende het bedrijvenpark langs de A28 bij Nijkerk, tot dan bekend onder de naam De Smidspol, door de gemeenteraad vastgesteld. Het bedrijvenpark krijgt als naam Nijkerkerpoort – Regionaal bedrijvenpark A28 Nijkerk. Deze nieuwe naam ondersteund de nieuwe start en onderstreept het nieuwe imago van dit landelijk centraal gelegen, regionale bedrijvenpark als poort van de Veluwe en entreegebied voor Nijkerk en Putten.

De bestemmingsplanherziening stelt de combinatie Slingerland Bouw als ontwikkelende bouwer en ontwikkelende belegger Zwanenburg Projecten in staat het complete terrein van 11,5 hectare met een eenduidige visie te ontwikkelen. Er wordt maximaal ingespeeld op de marktvraag. Dit gebeurt op flexibele wijze. Hierbij staat de vraag centraal, welke partijen op welke plek de meest geschikte huurders teneinde enerzijds een duurzame ontwikkeling en anderzijds duurzame beleggingsobjecten te kunnen creëren. Er wordt hierbij gestreefd naar een clustering van partijen die elkaar versterken. Voor een aantal partijen bestaat de mogelijkheid om te worden vermeld op een reclamemast onmiddellijk naast de A28. Slingerland Bouw en Zwanenburg projecten is ervan overtuigd dat alleen op deze wijze in deze tijd toch succesvol een bedrijvenpark valt te ontwikkelen.

Dat de aanpak aanslaat werd meteen al duidelijk. Scania bouwt momenteel een nieuwe vestiging op Nijkerkerpoort, er staat een onbemand tankstation op de planning en McDonalds start in maart 2013 met de bouw van een nieuw pand. Tegelijkertijd zal het gehele bedrijvenpark bouwrijp worden gemaakt en zal de verkeerstechnische infrastructuur worden aangelegd.


Deel: ' Bedrijventerrein De Smidspol wordt bedrijvenpark Nijkerkerpoort '
Lees ook