Eerste Nationale Symposium Honden(poep)beleid in Nederland


Aanpak overlast hondenpoep in Nederland: Hoe serieus pakken gemeenten dit eigenlijk aan? En wat houdt dit eigenlijk in?

GRONINGEN, 20111216 -- Op 19 januari 2012 wordt het Nationaal symposium hondenbeleid in Nederland gehouden. Het thema van de dag is “Streng doch gerechtvaardigd, positief en breed gedragen hondenbeleid. Is dat mogelijk?” Bijna dagelijks zijn er berichten in de krant over acties tegen de overlast van hondenpoep. Acties op touw gezet door burgers en acties georganiseerd door gemeenten. Regelmatig verschijnen er berichten over gemeenten (of particulieren) die weer “iets” hebben verzonnen om de overlast tegen te gaan.

Steeds vaker hoor je echter ook dat hondenbezitters zich verenigen omdat ze het niet eens zijn met het (voorgenomen) hondenbeleid van de gemeente. Vaak gehoorde klacht is dat gemeenten alle hondeneigenaren over één kam scheren en dat zij honden vooral zien als vervuilers en / of als nieuwe “melkkoe”. Loslopende honden zijn gemakkelijk te bekeuren…. Kortom: honden(poep)beleid, het maakt met grote regelmaat de tongen van de Nederlandse burgers los.

Onderzoek naar gevoerd hondenbeleid in Nederland
Het gevoerde hondenbeleid in Nederland wekt meer vragen op dat er (op dit moment) antwoorden zijn. Is hondenbeleid anno 2012 niet meer dan het bestrijden van de overlast van hondenpoep? Hoe zit het hondenbeleid in Nederland nu precies in elkaar? Hoe is dit georganiseerd? Zijn gemeenten wel op de hoogte van de gevaren die eraan ontlasting van dieren kleven? Werkt het hondenbeleid wel zoals het uiteindelijk bedoeld is? Welke voorzieningen worden er ingezet om de overlast terug te dringen? Zijn gemeenten tevreden over hun beleid? En wat zou er beter kunnen / moeten? Veel, zo niet alle, facetten van (gemeentelijk) hondenbeleid zijn het afgelopen jaar tegen het licht gehouden door middel van een uitgebreide enquête. Meer dan 210 gemeenten hebben meegedaan, een unieke score! De resultaten worden bekend gemaakt op het symposium.

Nationaal symposium hondenbeleid in Nederland
Op basis van wat gemeenten zelf in de enquête hebben aangedragen, zijn de thema’s vastgesteld en sprekers benaderd. Zo is er een interessant dagprogramma opgesteld en werken o.a. de volgende instanties mee aan het deze dag: Universiteit Utrecht (gezondheidfactoren hondenpoep), de VNG de Vereniging Nederlandse Gemeenten (hondenbelasting: do & don’ts), Van Hall – Larenstein Instituut (voorlichting & handhaving positief hondenbeleid), Bestia et Lex (juridische aspecten hondenbeleid) Hogeschool Katho (België) (onderzoeken en initiatieven in Vlaanderen) en een aantal “best practices” gemeenten en initiatieven vanuit de bevolking.

Door de brede opzet van dit unieke evenement kunnen gemeenten en andere geïnteresseerden op één dag informatie inwinnen en vooral netwerken op dit specifieke gebied.
Het Nationaal Hondensymposium op 19 januari 2012 is dus een voor elke gemeente interessante en unieke gelegenheid om (verder) aan de slag te kunnen gaan met de invulling van het eigen hondenbeleid.

Meer weten: bekijk de website https://www.symposiumhondenbeleid.nl


Deel: ' Eerste Nationale Symposium Honden(poep)beleid in Nederland '
Lees ook