Provincie Utrecht introduceert EHS-wijzer


Utrecht, 20150211 -- De provincie Utrecht vervangt voor het toetsen van ruimtelijke initiatieven aan EHS-criteria de ‘Nee, tenzij’-beslisboom door de EHS-wijzer. Met de EHS-wijzer heeft de provincie een hulpmiddel die conform de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 - 2028 een genuanceerde afweging van natuurbelangen mogelijk maakt.

De beslisboom voor het toetsen van ruimtelijke initiatieven aan EHS-criteria was verouderd en het gebruiksgemak ervan en de terminologie konden beter: ‘beslisboom’ klinkt alsof er maar één beslissing mogelijk is, terwijl het vaak om een genuanceerde afweging gaat met meer mogelijkheden.

De nieuwe EHS-wijzer maakt gebruik van de webtoepassing ‘Scan’ van Tercera. Met scan tekenen gebruikers de contour van een ruimtelijk initiatief in op een kaart. De toepassing scant vervolgens relevante natuurkaarten naar informatie die betrekking heeft op het gebied binnen de opgegeven contour. Het resultaat is een pdf-rapportage die de gebruiker per e-mail krijgt toegezonden.

De natuurinformatie in de EHS-wijzer is afkomstig van Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).

GIS Magazine besteedt in het januari/februari-nummer van 2015 uitgebreid aandacht aan Scan en de rol van de toepassing binnen de EHS-wijzer.

Tercera BV biedt webbased diensten voor het raadplegen, analyseren, opstellen, waarmerken en publiceren van ruimtelijke plannen. Tercera adviseert over de toepassing van digitale ruimtelijke ordening en is mede-opsteller van vijf IMRO-praktijkrichtlijnen. Zij was de eerste leverancier van RO-software die door Geonovum werd gecertificeerd.

Tercera verleent haar diensten aan alle provincies, gemeenten en vastgoedbeheerders. Ze beheert de grootste verzameling van (historische) digitale ruimtelijke plannen in Nederland.


Deel: ' Provincie Utrecht introduceert EHS-wijzer '
Lees ook