Haastwerk bij Convenant Kwaliteit Kinderopvang


ALPHEN (NBR), 20080205 -- Hoewel de handtekeningen onder het Convenant Kwaliteit Kinderopvang nog maar nauwelijks opgedroogd zijn komt n van de betrokken partijen (BOinK) al met wijzigingen in het kinderaantal bij Gastouders. Dit opmerkelijke voorstel, gisteren gepubliceerd op het forum van BOinK, laat zien dat de eisen in het Convenant haastig bij elkaar gezocht zijn om de politiek tevreden te stellen. Een goede onderbouwing van de nieuwe eisen ontbreekt. Daarnaast hebben betrokken partijen bij het opstellen van het Convenant geen oog gehad voor de gevolgen voor kinderen, hun ouders en gastouders. Door de intentie van de staatsecretaris het nieuwe Convenant om te zetten in Beleidsregels gaan kinderen, ouders en gastouders onzekere tijden tegemoet. Gastouderbureau Solo Bambini uit het Noord-Brabantse Alphen roept de leden van de Tweede Kamer en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op voorlopig af te zien van het overnemen van het huidige Convenant in Beleidsregels.

Op 17 januari jl. is aan de staatsecretaris van OCW, Sharon Dijksma, het nieuwe convenant kwaliteit kinderopvang aangeboden. Het convenant is opgesteld door de drie brancheverenigingen in de sector (BOinK, MOgroep en BKN). Bij zowel ouders, gastouders als bij gastouderbureaus is direct grote onrust ontstaan over de betutteling en het bureaucratische gehalte van dit convenant. Daarnaast blijkt nu dat haastwerk ten grondslag ligt aan de eisen in het Convenant.

Op het forum van de website van BOinK, n van de ondertekenaars van het Convenant, is gisteren een opmerkelijk bericht verschenen*. Een citaat uit dit bericht:

"Een paar dagen voor de ondertekening van het convenant, wat mede door druk van tweede kamer en het verantwoordelijke ministerie uiteindelijk toch onder vrij grote tijdsdruk tot stand is gekomen, constateerden wij dat het punt van het aantal eigen en niet eigen kinderen in praktijk problemen zou kunnen opleveren".

Hoewel de handtekeningen onder het Convenant nog maar nauwelijks droog zijn, is het opmerkelijk dat het kinderaantal bij een gastouder door n van de betrokken partijen alweer ter discussie gesteld wordt.

Het is haast niet voor te stellen dat de bij het nieuwe Convenant betrokken partijen zich hebben laten leiden door druk vanuit de Tweede Kamer en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het onderhavige onderwerp, kinderopvang, verdient daarvoor immers veel meer respect en aandacht. Kinderopvang mag en kan geen onderwerp zijn waarvoor "even" wat eisen op papier gezet worden.

De tijdsdruk waarover gesproken wordt, verklaart echter wel de slechte onderbouwing van de eisen in het nieuwe Convenant. Er ontstaat de indruk dat er een aantal zaken bij elkaar gezocht zijn om aan de eisen van de politiek tegemoet te komen.

Geconcludeerd mag inmiddels ook worden dat er zowel van de kant van ouders, gastouders en gastouderbureaus weinig tot geen inspraak bij het tot stand komen van de nieuwe eisen is geweest. Massaal laten zij nu van zich horen om te voorkomen dat de eisen uit het Convenant 1 op 1 in Beleidsregels overgenomen worden.

In het bericht van BOinK wordt ook gesproken over de contacten die zij de afgelopen jaren hebben gehad met gastouderbureaus en gastouders. Daarbij ging het vaak over de bemiddelingskosten in verhouding tot de geringe prestaties van gastouderbureaus. Met de Wet Kinderopvang zijn er echter diverse nieuwe organisaties op de markt gekomen die, vaak tegen lagere bemiddelingskosten (door efficinte en sterk geautomatiseerde werkwijze) minimaal dezelfde, zoniet betere begeleiding van de gastouders bieden als de traditionele bureaus.

De brancheverenigingen van ondernemers in de kinderopvang (MO groep en BKN) laten op dit moment weinig tot niets van zich horen. Het protectionistische gehalte van het Convenant lijkt daarmee door de brancheverenigingen, waar organisaties van kinderdagverblijven en BSO in de meerderheid zijn, onderschreven te worden.

Gastouderbureau Solo Bambini roept de leden van de Tweede Kamer en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op voorlopig af te zien van het overnemen van het huidige Convenant in Beleidsregels. Gedegen onderzoek dient de basis te zijn voor nieuwe regels. Het kan niet zo zijn dat op basis van haastwerk beslist wordt over de toekomst van kinderen en hun ouders.


Deel: ' Haastwerk bij Convenant Kwaliteit Kinderopvang '
Lees ook