Nieuwe deeltijd-ww potje belemmert structurele oplossingen


AMSTERDAM, 20090626 -- De markt wordt - mede door de kredietcrisis - voortdurend dynamischer. Om hier op in te kunnen spelen voldoet in veel sectoren de traditionele `ploegendiensten' niet meer. De recessie heeft de zaak wezenlijk veranderd. "Tijd om de ploegendiensten tegen het licht te houden", aldus Ben Jansen, directeur Dhora Consultancy Group. Het aanvullen van het deeltijd-ww potje mag het werken aan een structurele oplossing niet in de weg staan.

Flexibiliteit wordt een kritische succesfactor

Werkgevers hebben flexibele arbeidstijden hard nodig om de komende decennia te overleven. Dat heeft vooral te maken met de dynamiek in markten. Zowel werkgevers als werknemers lopen echter niet warm voor flexibilisering. Daarom is het belangrijk de positieve kanten van flexibele arbeidstijden concreet te maken. Flexibele arbeidstijden zijn nu, maar zeker in de toekomst niet meer weg te denken in arbeidsorganisaties. Dat heeft alles te maken Dat heeft alles te maken met het noodzakelijke vermogen van organisaties om 'mee te kunnen ademen' met het werkaanbod, zowel in tijden van recessie als in hoogconjunctuur. In een tijd waarin fluctuaties van de marktvraag aan de orde van de dag zijn en een adequate afstemming nodig is van workforcestrategien en businessdoelstellingen, staat de noodzaak van flexibiliteit voor arbeidsorganisaties als een paal boven water. Om organisaties te ondersteunen bij de transformatie naar een flexibeler manier van werken hebben Dhora Consultancy Group en Change Kitchen de handen ineen geslagen. Samen hebben deze deskundigen op het gebied van workforce planning de 'Methode Winst met Flexibele Arbeidstijden (MWFA)' ontwikkeld. Ter ondersteuning van deze nieuwe methodiek wordt op 17 september een seminar georganiseerd.

Een win-win-win situatie voor organisaties, werknemers en klanten

Dankzij flexibilisering kan een organisatie optimaal voldoen aan de klantvraag door bijvoorbeeld de servicetijden te verplaatsen naar het moment waarop de klant service verwacht. Tegelijkertijd kan worden bespaard op loonkosten door een efficintere personeelsinzet. Bovendien krijgen medewerkers meer individuele keuzevrijheid en daardoor meer grip op hun werk-priv balans. Dit komt niet alleen hun gezondheid ten goede; door spreiding van werktijden en thuiswerken verminderen de files en neemt de belasting van het milieu af.

De vertaling naar de praktijk

Dhora en ChangeKitchen vertalen bovenstaande ambities in concrete veranderingen.

Veranderingen zijn uitdagend, zeker als het werktijden betreft - en een aantal potentile risico's mogen niet uit het oog worden verloren. Een zorgvuldige analyse van de situatie is dan ook van groot belang. De methode 'Winst met Flexibele Arbeidstijden' (MWFA) ondersteunt organisaties (vanuit werkgevers-, werknemers- en klantperspectief) met het realiseren van een efficinte visie, het vormgeven van eenduidige doelstellingen en het opstellen van een concreet actieplan voor de implementatie van flexibele arbeidstijden. Organisaties kunnen hiermee direct aan de slag en eventuele weerstanden worden direct omgevormd naar tastbare en langdurige rendementseffecten. Tijdens het seminar van 17 september en op de website www.dehora.nl doen Dhora Consultancy Group en ChangeKitchen verder uit de doeken hoe de methode in de praktijk kan worden toegepast.

Corporate informatie

Dhora Consultancy Group

Dhora Consultancy Group is een organisatie-adviesbureau op het gebied van workforce planning. Met honderd medewerkers in Nederland, Belgi en Polen ondersteunen en begeleiden zij al ruim twintig jaar bedrijven en organisaties in alle sectoren bij de inzet van arbeid. Haar ISO certificatie illustreert dat onze bedrijfsvoering voldoet aan de hoogste eisen.

ChangeKitchen

ChangeKitchen Company is een bureau dat adviseert, begeleidt, traint en coacht bij verandertrajecten. Uw bedrijf of instelling kan op twee manieren veranderen. Omdat de mensen moeten. Of omdat de mensen willen. ChangeKitchen gelooft in de tweede optie.

ChangeKitchen Company is de deskundige partner van bedrijfsleven, overheidsinstellingen en de non-profit-sector. Haar consultants hebben een passie voor verandering. Ze weten wat er leeft binnen organisaties en beschikken over een uitgebreid netwerk van adviseurs, trainers en organisatiekundigen om de klant op de juiste manier van dienst te zijn. Dat verandert de zaak!


Deel: ' Nieuwe deeltijd-ww potje belemmert structurele oplossingen '
Lees ook