Ouderschapsplannen nog lang niet optimaal voor het kind


Beperken negatieve gevolgen echtscheiding voor kinderen binnen handbereik

WESTERHOVEN, 20090323 -- Per 1 maart 2009 geldt voor alle scheidende ouders die samen het gezag hebben over hun minderjarige kinderen de verplichting tot een ouderschapsplan. Die verplichting leidt nog steeds niet tot het beperken van de negatieve gevolgen van een echtscheiding voor de betrokken kinderen, terwijl dat wel kan en vanuit pedagogisch oogmerk zou moeten.

Op initiatief van de psychologe Birgit Thijssen en de scheidingsbemiddelaars Jack van Sabben en Rik Smit is een begeleidingstraject opgezet dat ouders en kinderen helpt de negatieve gevolgen van een echtscheiding voor kinderen tot een minimum te beperken. Onder de naam Samen de Zorg is professionele deskundigheid beschikbaar om alle partijen te bieden wat ze zoeken;
* de ouders een objectieve diagnose van een familiedeskundige over hun kinderen,
* de kinderen een vertrouwenspersoon om je gevoelens te delen en vrijuit te kunnen bespreken en
* de scheidingsbemiddelaar een externe bron van specifieke deskundigheid, waar het de bemiddelaar zelf aan ontbreekt.

Het project Samen de Zorg refereert aan de gezamenlijke zorg van de ouders en aan de samenwerking tussen de begeleider van de echtscheiding en een familiedeskundige. Een pedagogisch verantwoord ouderschapsplan gaat over de belangen van de kinderen n laat kinderen zelf ook aan het woord binnen het ouderschapsplan.

Dr. Martine F. Delfos, Lector Hogeschool Edith Stein voor het lectoraat Virtuele Ontwikkeling van de Jeugd over Samen de Zorg: "Het project Samen de Zorg is een integer programma dat oprecht probeert om kinderen die te maken hebben met scheiding zo goed mogelijk bij te staan. Het is erop gericht ouders te laten samenwerken daar waar hun gemeenschappelijke zorg is: het kind. In dit programma staat het kind cht centraal en wordt getracht kinderen zo sterk mogelijk te laten zijn onder de last die ze ervaren van de scheiding."

De belangen van kinderen vereisen het ouderschapsplan te zien als een doorlopend plan, dat vraagt om aanpassingen wanneer zich veranderingen voordoen binnen het (gescheiden) gezin. Op deze manier wordt de scheidingsperiode benaderd als een doorlopend proces waarbij het kind langdurig begeleid kan worden.

Via de website www.kindenechtscheiding.nl kunnen alle betrokkenen terecht voor meer informatie en het aanvragen van deskundige ondersteuning.

Einde bericht

Uw reacties zijn welkom op: jack.van.sabben@kindenechtscheiding.nl, rik.smit@kindenechtscheiding.nl, birgit.thijssen@kindenechtscheiding.nl of via 040-2046095 (Jack), 020-4826140 (Rik) of 06-52554500 (Birgit)

Een uitgebreide beschrijving en toelichting treft u aan op internet:
* Klik hier voor PDF file (www.scheidenopmaat.nl/downloads/Samen%20de%20Zorg%20in%20navolging%20van%20Kind%20in%20bemiddeling.pdf)
* Klik hier voor Word document (www.scheidenopmaat.nl/downloads/Samen%20de%20Zorg%20in%20navolging%20van%20Kind%20in%20bemiddeling.doc)


Deel: ' Ouderschapsplannen nog lang niet optimaal voor het kind '
Lees ook