Amsterdamse jongeren aan de galg


Protestactie jongeren en personeel SJA tegen bezuinigingen op stedelijk jongerenwerk 10 november 2010

AMSTERDAM, 20101104 -- De gemeente Amsterdam heeft voor 2011 en daarna fikse bezuinigingen aangekondigd, waaronder het op termijn geheel afbouwen van de subsidie aan Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam (SJA). Op 10 november a.s. protesteren jongeren en personeel van SJA hiertegen. Met een grote galg die vanaf 8.30 uur in de Stopera (bij de Boekmanzaal) staat opgesteld laten we weten het totaal oneens te zijn met de voorgenomen bezuinigingen.

Consequentie van deze bezuiniging is dat n van de meest productieve en professionele jongerenwerkorganisaties verdwijnt. Een organisatie met een voortrekkersrol, die partner en ondersteuner is van het buurtgericht jongerenwerk en van het Amsterdamse onderwijs op bijna alle niveaus. Een organisatie die investeert in de talenten en ontwikkeling van jongeren en daarmee in hun sociaal-economische positie. Met de bezuiniging doet Amsterdam aan kapitaalvernietiging en neemt afstand van haar eigen beloftes en bestuursakkoord om te investeren in meidenwerk, en in nieuwe coalities rondom het voortgezet onderwijs in de stad.

Op 10 november a.s. vanaf 9.00 uur vergadert de raadscommissie Onderwijs, Zorg en Kunst van de Amsterdamse gemeenteraad over de ontwerpbegroting 2011. Met een grote galg die vanaf 8.30 uur in de Stopera (bij de Boekmanzaal) staat opgesteld laten jongeren en personeel van SJA weten het totaal oneens te zijn met de voorgenomen bezuinigingen. De galg met strop, en opstapje eronder, symboliseert de risico's die dreigen als SJA wegvalt. SJA is het opstapje naar talentontwikkeling. Haal je deze opstap weg, dan `hangen' jongeren. Meer hangjongeren dus!

Tijdens de raadscommissievergadering zelf zullen insprekers pleiten voor het behoud van SJA.
Verder is er een online petitie opengesteld. Deze kan worden getekend op www.sjadam.nl.

Laat jongeren(werk) bloeien, niet bloeden!

Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam (SJA)


Deel: ' Amsterdamse jongeren aan de galg '


Lees ook