Informatiebijeenkomst Opleiding Internetondernemer voor Wajongeren


Het Startersplein en Starters Academie organiseren op vrijdag 26 maart om 14.00 uur bij Seats2Meet in Utrecht een informatiebijeenkomst voor jongeren met een arbeidsbeperking die opgeleid willen worden tot internetondernemer

UTRECHT, 20100317 -- Een pilot heeft aangetoond dat ondernemen via Internet kansen biedt voor mensen met een Wajong-uitkering. De pilot heeft de deelnemers meer gebracht dan alleen kennis en vaardigheden: sterk toegenomen zelfvertrouwen en vooral inkomen via een eigen bedrijf. Donderdag 6 mei gaat de opleiding in Utrecht van start. Het Startersplein organiseert in samenwerking met de Starters Academie op vrijdag 26 maart om 14.00 uur bij Seats2Meet in Utrecht een informatiebijeenkomst.

WERKEND INTERNETBEDRIJF

Ondernemen op internet vergt andere vaardigheden dan ondernemen in de fysieke wereld. Daarom leren de deelnemers naast het klassieke ondernemerschap ook alles wat zij nodig hebben voor succesvol internetondernemerschap. Bijvoorbeeld: het toepassen van internetmarketingstrategien, online netwerken, personal branding, online reputatie management en het bouwen van een website en webwinkel. De opleiding levert de deelnemers, op basis van een goed onderbouwd ondernemingsplan, een werkende website of webwinkel op. De opleiding wordt afgerond met een examen.

MAATWERK

Een goed idee alleen is niet voldoende. 'De vent maakt de tent' is een gevleugelde uitspraak over ondernemerschap. Daarom krijgt persoonlijke ontwikkeling volop aandacht in deze opleiding. De opleiding bestaat uit zowel een theoretische als praktische ondersteuning. Docenten uit de praktijk begeleiden de deelnemers in alle facetten van de opleiding, zelfs bij de invulling van ieders bedrijfsconcept. Zij hebben als specialisten een belangrijke, creatieve input in het plan van de deelnemers, en brainstormen met de aankomend internetondernemers mee. Daarnaast bieden zij praktische ondersteuning in de startfase als ondernemer. Het eindresultaat van deze aanpak is een verantwoorde start van een volwaardig internetbedrijf.

NIEUW PERSPECTIEF

Een eigen internetbedrijf biedt jongeren met een arbeidsbeperking een nieuw perspectief. Als ondernemer kunnen zij (een deel van) hun eigen inkomen verdienen doordat ze hun werk en hun werktijden kunnen aanpassen aan hun mogelijkheden.
Een andere mogelijkheid biedt het bedrijfsleven. Dat heeft behoefte aan mensen die zowel verstand hebben van `de online wereld' als van de zakelijke kant van internet. De vraag naar personeel op dit gebied is de afgelopen jaren flink toegenomen. Indien een baan in loondienst meer passend is zal de begeleiding daar naartoe onderdeel zijn van de coaching.

CONTACT

De Opleiding Internetondernemer voor jongeren met een arbeidsbeperking start in april. Aanmelden van deelnemers kan via Het Startersplein via internet@hetstartersplein.nl. Meer informatie over de opleiding en ervaringsverhalen van cursisten: www.starters-academie.nl.


Deel: ' Informatiebijeenkomst Opleiding Internetondernemer voor Wajongeren '
Lees ook