Stichting Jeugdinterventies en Roozen & Meyers Consultancy gaan samenwerken


Stichting Jeugdinterventies en Roozen & Meyers Consultancy gaan samenwerken met als doel de positie van jeugdigen te verbeteren via 'evidence-based’ kosteneffectieve interventies

OEGSTGEEST-DELFT, 20150629 -- Stichting Jeugdinterventies en Roozen & Meyers Consultancy slaan de handen ineen en gaan nauwer samenwerken. Beide organisaties zijn licentiehouders van respectievelijk Multidimensionele Familietherapie (MDFT) en Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA). De transitie van de jeugdzorg naar gemeenten vraagt om een gezamenlijke benadering om ervoor te waken dat ‘evidence-based’ methoden opgenomen blijven in de grote diversiteit van het aanbod. Veel van de huidige interventies zijn niet evidence-based en worden uitgevoerd door relatief laag geschoolde medewerkers. Om het verlies van deskundigheid in de jeugdhulpverlening tegen te gaan is het van belang om evidence-based interventies door specialistische professionals te laten uitvoeren.

Alcohol- en druggebruik bij adolescenten is in toenemende mate een punt van zorg. De laatste jaren komen jongeren geregeld in het nieuws als het gaat om het excessief gebruik van drugs en alcohol. Zo is het aantal jongeren dat met een alcoholintoxicatie en drugsoverdosis op eerste hulpafdelingen van ziekenhuizen belandt in de afgelopen jaren fors gestegen. Overmatig gebruik van middelen in de vroege adolescentie wordt geassocieerd met een verhoogd risico op verslaving en andere gedragsproblemen op volwassen leeftijd.

[Prof.dr. H.G. Roozen, Directeur Roozen & Meyers Consultancy]

Prof.dr. H.G. Roozen, Directeur Roozen & Meyers Consultancy

Landelijke cijfers over alcohol en druggebruik onder jongeren laten volgens het Trimbos instituut een afnemende trend zien. Ook weten in toenemende mate jongeren de weg naar de hulpverlening te vinden. Het aantal jongeren tot achttien jaar dat psychische hulp krijgt, is sinds 2009 jaarlijks met gemiddeld 8,5 procent gestegen. Deze toename is zorgelijk, mede ingegeven doordat gelijktijdig het kabinet bezuinigt op de geestelijke gezondheidszorg en er een decentralisatieslag gaande is, waarbij gemeentes recentelijk verantwoordelijk zijn geworden voor de zorg aan jongeren.

[Drs. A.G. Pasma, Directeur-Bestuurder Stichting Jeugdinterventies]

Drs. A.G. Pasma, Directeur-Bestuurder Stichting Jeugdinterventies

In dit perspectief is het van groot belang dat er kosteneffectieve interventies worden ontwikkeld en toegankelijk worden gemaakt om het middelengebruik bij deze populatie te reduceren. Evenwel is van belang om bijkomende sociaalpsychische problemen adequaat aan te pakken. Doorgaans richten deze interventies zich zowel op de adolescent zelf alsmede op zijn/haar naaste familie (ouders/verzorgers).

Een tweetal voorbeelden van ‘evidence-based’ interventies zijn Multidimensionele Familietherapie (MDFT) en de Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA). Deze twee therapieën hebben gemeenschappelijk dat zij zich niet uitsluitend richten op het alcohol- en/of druggebruik, maar juist ook veel aandacht schenken aan de omgeving van de adolescenten (zoals gezin, school, vrijetijdsbesteding, vrienden, woonomgeving en dergelijke). Voorts erkennen beide aanpakken dat de communicatie tussen ouder (verzorger) en de adolescent vaak aandacht behoeft. Ook is de focus van de behandeling gericht op het ‘doen’ en het belonen van goed gedrag.

De familie en de naaste omgeving worden zoveel mogelijk actief  bij de behandeling betrokken. De opleidingsinstituten van deze twee interventies (Stichting Jeugdinterventies en Roozen & Meyers Consultancy) hebben op grond van deze gemeenschappelijkheden besloten om de handen ineen te slaan en nauwer te gaan samenwerken.

De samenwerking behelst kennisuitwisseling, de implementatie van beide interventies te verstevigen, en het gezamenlijk doen van wetenschappelijk onderzoek. Ook ambiëren beide aanbieders om op een transparante wijze antwoorden te formuleren voor complexe problemen bij locale zorgaanbieders, gemeenten en andere stakeholders. Dit om in een snel veranderende wereld de positie van jongeren te versterken, alsook om de band van de jongere met de eigen sociale leefomgeving en gezin aan te halen, en om tevens een krachtige vuist te maken om problematisch middelengebruik middels bewezen kosteneffectieve methodieken terug te dringen.

Voor meer informatie:
Stichting Jeugdinterventies: www.stichtingjeugdinterventies.com
[logo Stichting Jeugdinterventies]


Roozen & Meyers Consultancy: www.communityreinforcement.com
[logo Roozen & Meyers Consultancy]Deel: ' Samenwerking Stichting Jeugdinterventies en Roozen&Meyers Consultancy '
Lees ook