Minister Asscher neemt akkoord Onderhuids in ontvangst


Maatschappelijk Akkoord Onderhuids over Racisme en Raciale Discriminatie breed gedragen in Nederlandse samenleving

AMSTERDAM, 20151027 -- Op 28 Oktober neemt Minister Lodewijk Asscher te Amsterdam het Maatschappelijk Akkoord Onderhuids in ontvangst. Het Akkoord is inmiddels door meer dan 180 organisaties getekend. Tijdens het (uitverkocht) evenement in Felix Meritis (20.00 - 22.00) zijn er optredens van Spinvis en Rapper DIO. Ook onder meer Henk ten Cate, Mitchell Esajas en Dominee en Stadsdichter Herman Koetsveld geven acte de presence.

Meer dan 180 organisaties ondertekenen
Op dit moment hebben ruim 180 organisaties het  Maatschappelijk Akkoord Onderhuids getekend. De ondertekenaars komen uit het hele land: gemeenten zoals Nijmegen, (betaalde) voetbalorganisaties zoals ADO Den Haag, minderhedenorganisaties, (maatschappelijke, wetenschappelijke en culturele) instellingen, scholen en universiteiten, synagogen en moskeeën, (landelijke) politieke partijen en verschillende bedrijven. Daarnaast hebben veel mensen het Maatschappelijke Akkoord getekend in een persoonlijke of expert capaciteit.

Grondslag Akkoord
Van januari tot oktober organiseerde de campagne Onderhuids bijeenkomsten van Hengelo tot Middelburg over (onbedoelde en onbewuste) vooroordelen en racisme. De lokale bijeenkomsten waren een belangrijke inspiratiebron voor het Maatschappelijk Akkoord. Verder werden er via specifieke samenkomsten en e-mailconsultaties met maatschappelijke organisaties, (ervarings)deskundigen, instellingen, kerken, synagogen en moskeeën, gemeenten, (professionele) sportverenigingen en bedrijven input geleverd voor het Maatschappelijk Akkoord.

28 Concrete Maatregelen
Het Maatschappelijk Akkoord Onderhuids zet in op 28 concrete en realistische maatregelen. De ondertekenaars bieden niet alleen concrete en haalbare oplossingen aan de regering, ze nemen ook zelf verantwoordelijkheid en ze dragen aan de uitvoering hun steentje bij. De ondertekenaars pleiten er via dit Akkoord onder andere voor om in jaarverslagen in te gaan op de samenstelling van het personeelsbestand en het diversiteitsbeleid. De politie wordt geadviseerd in gesprek te gaan met jongerengroeperingen, minderheidsorganisaties, buurthuizen of andere (gekozen) wijkvertegenwoordigers over discriminatie en etnisch profileren. Bovendien wordt de politie aangeraden expliciet aan te geven waarom iemand staande gehouden is.

De Campagne
De campagne Onderhuids gaat over (on)bedoelde of (on)bewuste raciale discriminatie. De naam Onderhuids verwijst naar de spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen en religies in Nederland; spanningen die kunnen bijdragen aan polarisatie en zelfs radicalisering, zonder dat we daar soms bewust van zijn. Onderhuids staat niet voor de opgeheven vinger, maar geeft antwoord op de vraag of onze eigen voorkeuren en vooroordelen niet leiden tot (on)bedoelde discriminatie en racisme en roept daarbij op tot introspectie, dialoog en verbinding.


Deel: ' Minister Asscher neemt akkoord Onderhuids in ontvangst '
Lees ook