Juristnet stelt trofee Azijn-Deurwaarder in


Incassade Oordijk te Leeuwarden en AGIS Zorgverzekeringen eerste winnaars van de Azijndeurwaarder Trofee

UTRECHT, 20090707 -- INCASSADE OORDIJK B.V. te Leeuwarden is momenteel in het bestand van bewindvoerderskantoor Juristnet.nl de Azijndeurwaarder. Dit deurwaarderskantoor krijgt de trofee om enkele nader te noemen redenen. De opdrachtgever van deze deurwaarder krijgt eveneens deze trofee, een fles natuurazijn, en is AGIS Zorgverzekeringen te Leeuwarden.

Stichting bewindvoerders Juristnet.nl heeft in haar bestand schuldenaren waarvan de schulden moeten worden gesaneerd. Dit is mogelijk via een minnelijke regeling, de voorloper van een dwangakkoord onder de WSNP, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

De schuldenaren van Juristnet zijn verstandelijk gehandicapten die niet eens beseffen dat ze schulden maken. Ze staan al onder woon- en ambulante begeleiding van een zorgstichting.

Stichting Juristnet verzoekt deurwaarders altijd eventuele beslagen op te heffen, hun opdrachtgevers niet te bevoordelen boven andere schuldeisers ( die wel willen meewerken aan een minnelijke regeling) en mee te werken aan een minnelijke regeling zodat de bewindvoerder de schulden kan saneren en de verstandelijk gehandicapte weer enigszins zijn of haar leven verder kan inrichten.

Incassade weigert echter (bij brief) het beslag bij een verstandelijk gehandicapte die onder bewindvoering staat op te heffen. Bovendien handhaaft men alle kosten, zodat de hoofdsom ad 350 euro is verhoogd naar 1020 euro waarvan ongeveer 600 euro woekerkosten voor de omzet van de deurwaarder. En dat allemaal ten koste van een verstandelijk gehandicapte. Om deze redenen wordt deze trofee binnenkort uitgereikt.

Zie www.juristnet.nl.


Deel: ' Juristnet stelt trofee Azijn-Deurwaarder in '
Lees ook