Oproep organisaties Schilderswijk en Transvaal


De onderstaande organisaties uit de Schilderswijk en Transvaal doen de volgende oproep:

Den Haag, 20140814 -- De gezamenlijke organisaties in de Schilderswijk en Transvaal pleiten voor een demonstratieverbod in beide wijken. De afgelopen weken was de Schilderswijk het toneel van een aantal demonstraties.

Deze demonstraties geven onrust in de wijk, werken polariserend en geven de wijk een slecht imago.

Hooligans die op sociale media aankondigen dat ze de koran komen verbranden, kinderen met vlaggen in hun hand waar ze de betekenis niet van kennen, kinderen die bang zijn van het geweld dat zij op straat zien: dit is niet in het belang van de bewoners van de wijk.

De Schilderswijk is een woonwijk die kwetsbaar is en waar derhalve dit soort demonstraties niet plaats horen te vinden.

In Den Haag is er een prima plek om voor je mening uit te komen, namelijk het Malieveld.

Wij vragen dan ook met klem aan de gemeenteraad om een verbod tot demonstratie in zowel de Schilderswijk als Transvaal, en de aangekondigde demonstraties te laten plaatsvinden op het Malieveld.

Buurthuis De Mussen en Bewoners Organisaties Transvaal Noord Midden nodigen uit tot de nodige kalmte en dialoog; dat is de enige manier waarop we in deze stad op een goede manier met elkaar kunnen wonen en werken. 

Onderstaande organisaties uit de Schilderswijk en Transvaal ondersteunen de oproep:
 • Zebra Welzijn
 • Stichting Jeugdwerk
 • Parnassia
 • Marokkaans Jongerengeluid
 • Buurtvaders Schilderswijk Oost
 • Stichting Art S Cool
 • Moskee Al Goeba
 • Basisschool het Startpunt
 • Bewonersorganisatie de Paraplu
 • Buurtvaders Bockplein
 • Koerdische arbeidersunie KAU Kom Kar
 • Mevlana Turkse Vereniging
 • Het Overleg Platform Schilderswijk
 • Southern Sudanese Woman association
 • Stagehuis Teniersplantsoen
 • Stichting Fakonahof
 • Bewonersorganisatie Transvaal
 • Buurtcentrum De Mussen

Deel: ' Oproep verbied demonstratie in zowel Schilderswijk als Transvaal '
Lees ook