Vreedzame gastouders in IJsselstein en omstreken


Allereerste certificaten “Vreedzame methode voor Gastouders” uitgereikt in IJsselstein

IJSSELSTEIN, 20141020 -- Bij gastouderbureau Mamaloetje in IJsselstein zijn de allereerste certificaten voor de “Vreedzame Methode voor gastouders” uitgereikt. Op 11 oktober mochten maar liefst zes gastouders het felbegeerde certificaat in ontvangst nemen. De pedagogische visie van gastouderbureau Mamaloetje is gebaseerd op deze methode en gastouders die via het gastouderbureau bemiddeld worden, zijn verplicht om de training te volgen.

Zes gastouders hebben hun certificaat in ontvangst mogen nemen. Ze hebben daarvoor twee dagdelen training ontvangen. Maar daarmee is het nog niet klaar. Er volgt nog een observatie tijdens het werken met de kinderen en om het certificaat geldig te houden zal er jaarlijks een terugkombijeenkomst gevolgd moeten worden. Dit om ervoor te zorgen dat het geleerde niet verzandt in de loop van de tijd. De gastouders worden begeleid door het gastouderbureau in het werken met de methode. In december zal naar verwachting een tweede (grotere) groep gastouders gecertificeerd worden.

De oudercommissie van het gastouderbureau vindt de methode ook zinvol. Ze hebben aangegeven als ouders graag op de hoogte te blijven van de voortgang van de gecertificeerde gastouders. Hier gaat het gastouderbureau mee aan de slag. De directeur van gastouderbureau Mamaloetje, Esther Boverhof zegt hierover: “Betrokkenheid en inbreng van de ouders vinden wij van groot belang en ik ben dan ook erg blij met deze inbreng van de oudercommissie”.

Waarom is er voor deze methode gekozen?

Esther Boverhof, heeft ruimschoots ervaring met het opzetten van een vreedzame wijk methodiek binnen de kinderopvang. Zij heeft dit samen met de CED Groep (http://www.cedgroep.nl) in 2010 geïntroduceerd en geïmplementeerd bij de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang van Saartje Kinderopvang in Utrecht. Esther Boverhof: “Het uitgangspunt is het creëren van een eenduidig pedagogisch klimaat in de wijk. Onze gastouders zitten voornamelijk in de regio Utrecht. In Utrecht zijn al meerdere Vreedzame Wijken waar zij zich qua pedagogische visie bij aan kunnen sluiten en op die manier het opvoedklimaat in de wijk versterken. Maar ook waar nog geen Vreedzame Wijk is, is de methode goed bruikbaar. Ik heb de positieve effecten in de kinderdagverblijven en BSO’s gezien en ervaren en ik hoop dat ook terug te zien bij de gastouders. Kinderen voelen zich meer verantwoordelijk voor het groepsgebeuren, elkaar en de ruimte en dat is zichtbaar in hun gedrag op een positieve manier”. De methode is goed toepasbaar vanaf de peuterleeftijd.

Vreedzame School/Vreedzame Wijk

De vreedzame methode voor gastouders is gebaseerd op de vreedzame school/de vreedzame wijk methode (http://www.devreedzameschool.net). Gastouderbureau Mamaloetje is het eerste (en nu nog enige) gastouderbureau dat deze methodiek als uitgangspunt heeft en gastouders en nanny’s de mogelijkheid biedt om zich in deze manier van werken te trainen. Trainer Heleen Jongkind (gecertificeerd trainer): “Uitgangspunt van deze methode is o.a. dat de kinderen een stem krijgen en dat ze de grondbeginselen van democratisch burgerschap leren kennen. Dit klinkt heel groot, maar betekent niets meer dan dat kinderen leren hoe ze met elkaar omgaan en zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en hun omgeving”. Kernwoorden bij deze methode zijn conflictoplossing, sociale en morele normen, sociale verbondenheid, democratisch opvoeden en de invloed van leeftijdgenoten.

Meer informatie

De training “Vreedzame Methode voor Gastouders” kan alleen gevolgd worden door gastouders aangesloten bij Gastouderbureau Mamaloetje. Dit is een voorwaarde om de kwaliteit van de methode te kunnen waarborgen.
Meer informatie? Neem contact op met Gastouderbureau Mamaloetje op nummer 030-76 11 99 4 of kijk op de website http://www.mamaloetje.nl

Gastouderbureau Mamaloetje is gevestigd op:
Achtersloot 3C