Gemeenten Opgelet: uitbesteden leegstandwet kosteloos


Vanwege huisvesting vluchtelingen enorme toeloop vergunningaanvragen verwacht

ROERDALEN, 20150928 -- Berichtgeving in alle media laat er geen twijfel over bestaan: Nederland zoekt woningen voor vluchtelingen. De winter staat voor de deur, we moeten vlug kijken hoe we iedereen die hier een welkom zoekt, dat ook kunnen bieden met fatsoenlijke woonruimte. Gemeenten staan aan de lat om woningen te zoeken en te realiseren. Initiatieven als LeeuwenLeegstand kunnen hierbij helpen oplossingen te zoeken en werkzaamheden uit te voeren.

Gemeenten dienen woonruimte te zoeken voor statushouders (vluchtelingen die hier mogen blijven). Vanwege de grote getale van instroom dienen er veel woningen te worden gezocht. De leegstandwet kan hiervoor een uitkomst bieden. De leegstandwet biedt mogelijkheden om mensen tijdelijk een woning te laten huren, zonder dat de huurder aanspraak kan maken op huurbescherming. De termijn waarvoor gehuurd kan worden kan, afhankelijk van de woning, oplopen tot tien jaar.

Aan het woord is de heer Van Leeuwen van Leeuwenleegstand, een bedrijf dat gemeenten adviseert en helpt op uitvoerend vlak om aanvragen te verwerken.

"Omdat ik zelf werkzaam ben binnen een gemeentelijke setting (waarbij behandelen van aanvragen leegstandwet, maar ook huisvesting statushouders in mijn werkpakket ligt), weet ik dat de arbeidsdruk binnen gemeentelijke overheden thans erg hoog is. De problematiek van de statushouders heeft gemeenten overvallen. Ambtelijke organisaties zijn lang niet altijd toegerust om op korte termijn huisvesting te vinden. Indien dit al lukt, zal in het kader van de leegstandwet ook een vergunning verleend moeten worden. Het valt dan ook te verwachten dat het aantal vergunningen dat de gemeente wenst te verstrekken explosief zal toenemen. Daarbij komt dat thans op dit vlak al veel werk ligt vanwege revitaliseringen van oudere wijken. Meestal is er in een gemeente maar 1 ambtenaar die, naast allerlei ander werk, hiervoor aan de lat staat. Vanwege de prioriteit die het vluchtelingenvraagstuk nu eenmaal heeft, kan ander werk in de knel komen."

LeeuwenLeegstand (het enige bedrijf dat thans deze service naar gemeenten biedt) weet dat de werkzaamheden in het kader van de Leegstandwet uitstekend kunnen worden uitbesteed. Het mooie is dat dit via LeeuwenLeegstand voor een gemeente nagenoeg kosteloos kan gebeuren. De heer Van Leeuwen legt uit: “Immers, de leges die voor vergunningverlening in rekening worden gebracht, zijn waarschijnlijk maar ten dele of zelfs helemaal niet begroot. De leges vormen immers een onkostenvergoeding. Indien de onkosten niet gemaakt worden, zal het op de balans niet gevoeld worden dat deze werkzaamheden worden uitbesteed. De tarieven van LeeuwenLeegstand proberen dan ook aan te sluiten op de leges.”

Duidelijk is dat de heer Van Leeuwen spreekt met een drive en dat hij de noodzakelijke kennis bezit (de heer Van Leeuwen is als docent Leegstandwet verbonden aan de Bestuursacademie) om gemeenten dit taakveld uit handen te nemen. Het bedrijf biedt gemeenten een uitgelezen kans om in een win-win situatie te stappen. De betreffende ambtenaar, die nu met de verwerking van de aanvragen is belast, krijgt op deze wijze meer tijd om zich te richten op andere prioriteiten, terwijl de verwerking van dergelijke aanvragen door een deskundig bedrijf wordt opgepakt, waarbij de uitbesteding de gemeenten niet tot onoverkomelijke extra kosten leidt.

LeeuwenLeegstand
Deel: ' Leegstandwet uitkomst voor gemeenten bij huisvesting vluchtelingen '
Lees ook