Helft Nederlanders bereid data te delen met verzekeraar


's-HERTOGENBOSCH, 20160421 -- Eén op de drie Nederlanders registreert activiteiten en gezondheidsdata met apps of wearables. Consumenten staan open om deze data te delen met hun zorgverzekeraars, werkgever of commerciële organisaties. Dit blijkt uit cijfers van de Smart Health Monitor, een marktonderzoek van Multiscope onder 6.000 Nederlanders.

Delen van data in ruil voor korting
De helft van de Nederlanders (45%) is bereid om gezondheidsdata te delen met zorgverzekeraars als daar korting op de zorgpremie tegenover staat. Ze willen de gegevens die zij registreren met apps of wearables (zoals aantal stappen, gewicht of bloeddruk) ter beschikking stellen. Vooral onder 18 tot 35 jarigen (59%) en Nederlanders met een laag inkomen (51%) is het draagvlak groot. 

Gegevens delen met werkgever
Drie op de tien consumenten zijn bereid om de gegevens over hun gezondheid te delen met de werkgever. Hier moet wel een beloning tegenover staan, zoals extra vrije dagen of een bonus. Als commerciële organisaties hun klanten korting bieden op hun dienst of product is 16% bereid om gezondheidsdata te delen. In alle gevallen is het heel belangrijk dat er vertrouwelijk en met zorg met de data wordt omgegaan. Bij commerciële organisaties zijn consumenten daar het minst gerust op. Ondanks de bereidheid van consumenten is het volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor werknemers niet toegestaan om gezondheidsdata te verzamelen, zelfs niet als de werknemer toestemming geeft. 

Methodiek en verantwoording
De resultaten uit het persbericht komen uit de Smart Health Monitor en zijn tot stand gekomen door een grootschalig onderzoek onder het Multiscope online consumentenpanel, waarbij bijna 6.000 respondenten het onderzoek volledig hebben ingevuld. 

Meer weten over de Smart Health Monitor?
Hoe zijn Nederlanders slim met gezondheid bezig? De Smart Health Monitor is het onderzoek naar het gebruik van apps, wearables en meters. Het onderzoek geeft inzichten in bezit, gebruik, profielen, motivatie, drempels, aankoopintentie en toekomstperspectief van smart health toepassingen en producten. Het rapport is beschikbaar vanaf 5 april 2016. Voor meer informatie of vragen over de Smart Health Monitor kunt u contact opnemen met Christophe Renders (073-6212122 of christophe@multiscope.nl). 

Over Multiscope
Multiscope is specialist op het gebied van online marktonderzoek. Onze diensten brengen voor opdrachtgevers de behoeften, wensen en meningen van de doelgroep in kaart. Dit kan met marktcijfers, het consumentenpanel, B2B panel en software voor online marktonderzoek. 


Deel: ' Helft Nederlanders bereid data te delen met verzekeraar '
Lees ook