Haarlemse coffeeshophouders weigeren wietpas in te voeren


HAARLEM, 20120220 -- Alle 16 gedoogde coffeeshops van Haarlem, verenigd in Team Haarlemse Coffeeshopondernemers, wijzen Minister Opstelten's Wietpas plan af, zij zien niets in het registreren van hun klanten.

De aanleiding tot deze uitspraak ligt in de uitslag van een enquete die door de 16 coffeeshops in Haarlem is gehouden, deze geeft aan dat slechts 12.4 procent van de deelnemers aan de enquete bereid is zich te laten registreren als cannabis gebruiker in het 'ledenbestand' van een coffeeshop.

Dat wil zeggen dat de Haarlemse coffeeshops door de Wietpas 87.6 % van hun klanten/omzet zouden verliezen, hetgeen onvermijdelijk tot vele faillissementen zou leiden. Bij een faillissement houdt een coffeeshop op te bestaan, meedoen aan de Wietpas is dus gewoon geen optie, volgens de 16 leden van Team Haarlemse Coffeeshopondernemers.

Daar komt bij dat alle werknemers van de Haarlemse coffeeshops, zo'n 90 personen, op straat kunnen komen te staan, en een uitkering moeten aanvragen.

Ook dat is onwenselijk, want naast de Haarlemse coffeeshop werknemers zouden alle legale cannabis verkopers van andere coffeeshops in ons land werkeloos worden. Dan komen er zo'n 4000 mensen bij die werkloos zullen blijven, want met het stigma van cannabis verkoper/gebruiker op hun CV zal geen werkgever ze willen hebben.

Uit de enquete blijkt dat ook dat 62.9 % van de 615 Nee-stemmers hun cannabis bij een straatdealer zouden gaan halen, als zij niet zijn ingeschreven bij een coffeeshop, en 21.7 % geeft aan dat ze dan zelf cannabis gaan kweken!

Als onze klanten door de overheid worden gedwongen om op straat te gaan scoren, komen ze terecht bij mensen die naast cannabis ook hard drugs verkopen, en dat is volgens het THC niet acceptabel.

Het Nederlandse gedoogbeleid is gebaseerd op de 'scheiding der markten', wat dit betreft hebben de coffeeshops zich decennia uitstekend van hun taak gekweten. Dat het bestaan van coffeeshops een verschil maakt moge ook duidelijk zijn, het cannabis gebruik in Nederland ligt op 6.1 %, terwijl in de VS 12.8 % van de bevolking boven 16 jaar wiet rookt, en in Engeland wordt er door 10.8 % cannabis gebruikt, en dat ZONDER coffeeshops.

Dit kan en mag niet volledig teniet gedaan worden door de ondoordachte ingevingen van Minister Opstelten!

De 16 Haarlemse coffeeshop eigenaren hebben dus besloten geen gevolg te geven aan de toevoegingen I en B van de AHOJG-IBA criteria, de nieuwe spelregels voor gedoogde coffeeshops. Wij gaan samen met onze medewerkers en klanten liever de strijd aan met Minister Opstelten over discriminatie en verplichte registratie dan letterlijk werkeloos toe te moeten kijken hoe onze rustige straten in het werkgebied van straatdealers en drugsrunners veranderen.

Wilco Sijm, Voorzitter THC, Tel: 06-55165594

Nol van Schaik, Secretaris THC, Tel: 023-2022270


Deel: ' Haarlemse coffeeshophouders weigeren wietpas in te voeren '
Lees ook