Snelle groei aantal Veilig Thuis klanten Regas


REGAS Veilig Thuis module groot succes

WOERDEN, 20151209 -- Regas heeft de afgelopen twee maanden weer een aantal nieuwe Veilig Thuis organisaties als klant mogen verwelkomen. Het aantal Veilig Thuis klanten is daarmee gestegen tot meer dan 10. Deze organisaties kozen voor een volledige en veilige oplossing, inclusief de automatische koppelingen met CORV, GBA-V en de Verwijsindex. Conversie van data uit de oude systemen wordt naar wens meegenomen in het implementatieproject.

Op 1 januari 2015 zijn de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG) en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) samengevoegd onder de nieuwe naam Veilig Thuis. Deze (her)organisatie sluit aan bij de decentralisaties in het Sociaal Domein en de aanpak van de gemeenten richting één gezin en één plan. Meldingen en vragen van burgers, maar ook van professionals over huiselijk geweld en kindermishandeling komen voortaan op één punt terecht.

Veilig Thuis West-Brabant was de eerste Veilig Thuis organisatie die met de REGAS Veilig Thuis module live ging op 1 februari van dit jaar. Andere organisaties volgden spoedig. Met een hands-on aanpak en het leveren van een standaard of op maat inrichting van de REGAS module, zorgt Regas voor een snelle start met de registratie van Veilig Thuis taken. De automatische koppelingen met CORV en GBA-V worden gelijk daarbij voor elke klant opgeleverd.

Flexibiliteit

“De huidige Veilig Thuis klanten zijn blij met de snelle implementatie die wij kunnen leveren. Binnen 4 tot 8 weken staat er een applicatie klaar die de Veilig Thuis processen ondersteunt, met o.a. het handelingsprotocol als uitgangspunt. Bovendien kunnen de specifieke en regionale wensen per organisatie worden ingericht door ons. Onderhoud en kleine aanpassingen kan de klant bovendien zelf verzorgen in de toekomst. De flexibiliteit van REGAS en de mogelijkheid om je registratiesysteem aan te passen aan de werkelijkheid en niet andersom, wordt hiermee wederom bewezen”, aldus Bart Baars, Business Developer bij Regas.

De inrichting van de REGAS Veilig Thuis module is gebaseerd op het handelingsprotocol ‘Veilig Thuis’ en de gestelde ICT eisen vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarnaast bevat de applicatie de landelijke dataset op basis van het Informatieprotocol welke vereist is voor de verplichte aanlevering aan het CBS. De REGAS Veilig Thuis module biedt zowel een oplossing voor de registratieve ondersteuning van adviezen en meldingen, als de verslaglegging van diverse documenten. Bovendien is de communicatie met ketenpartners (eigen collega’s, hulpverleners, politie etc.) rondom de hulpverlening aan de cliënt gewaarborgd.

Naast de implementatie en inrichting van REGAS bij de Veilig Thuis organisatie kan een gehele of gedeeltelijke conversie van data vanuit de oude systemen gerealiseerd worden. Hoewel dit per organisatie kleine maatwerk projecten zijn, kan Regas dit met een tool, die op een snelle en efficiënte manier inzichtelijk maakt welke data overgezet dient te worden, realiseren.


Deel: ' Snelle groei aantal Veilig Thuis klanten Regas '
Lees ook