Offline netwerken belangrijkste acquisitiekanaal voor zzp’ers


Ondanks opkomende netwerken LinkedIn (81,8%), Twitter (38,6%) en Facebook (34,1%)

NOORDBEEMSTER, 20110718 -- Offline netwerken blijft het belangrijkste en effectiefste acquisitiekanaal, ondanks het feit dat steeds meer zzp’ers met hun bedrijf actief zijn op sociale netwerken als LinkedIn (81,8%), Twitter (38,6%) en Facebook (34,1%). Maar liefst 65% haalt zijn klanten binnen via offline netwerken en mond-tot-mondreclame, terwijl één op de tien zzp’ers via social media klanten binnenhaalt. Dit blijkt uit het tweede kwartaalonderzoek van de ZZP Barometer.

Uit de ZZP Barometer blijkt bovendien dat bijna driekwart van de zzp’ers positief staat tegenover de ontwikkelingen van zowel de Nederlandse economie als de zzp-markt. Ook is ruim 80% van de zzp’ers van mening dat zijn onderneming zich positief zal ontwikkelen in de toekomst. De zzp’er geeft als reden voor de positieve kijk op de toekomst dat een groeiende groep bedrijven gebruikmaakt van een zogenaamde flexibele schil: hierdoor is er steeds meer behoefte aan variabele in plaats van vaste medewerkers.

Digitaal netwerken lucratief, ondanks ruis

Digitale netwerken worden steeds meer ingezet als acquisitiekanaal. Uit het eerste ZZP Barometer kwartaalrapport van 2010 bleek al dat 25,4% van de zzp’ers via social media als LinkedIn, Hyves en Twitter af en toe klanten binnenhaalt. Tegenwoordig haalt bijna 10% van de zzp’ers het grootste gedeelte van zijn opdrachten binnen via digitale netwerken. Vooral LinkedIn wordt hierbij veel ingezet (81,8%), gevolgd door Twitter (38,6%) en Facebook (34,1%).  Hyves wordt nog maar door een klein aantal zzp’ers zakelijk ingezet (6,8%), en het gloednieuwe Google+ is nog niet meegenomen in het onderzoek. “Het is aannemelijk dat kwalitatieve matchingsmethoden het aantal opdrachten dat via digitale netwerken en marktplaatsen verkregen wordt, nog meer zal laten toenemen. Hiermee doel ik bijvoorbeeld op een competentie- of referentiecheck waarmee opdrachtgevers een beter beeld kunnen vormen van potentiële opdrachtnemers – dit vermindert de ruis die aanwezig is”, aldus Jeroen Sakkers van VictorMundi.com.

Offline kanalen belangrijkste inkomstenbron

Toch blijft tot op heden de belangrijkste manier voor het werven van opdrachten het offline netwerk. Zzp’ers komen hierbij voornamelijk aan opdrachten door mond-tot-mondreclame via hun klantenkring (34,4%) en een fysiek zakelijk netwerk (30,5%). Onderzoek van de Kamer van Koophandel wees vorige week al uit dat 91% va de zzp’ers zijn opdrachten vooral via het eigen netwerk binnenhaalt. Klik hier voor het volledige ZZP Barometer-rapport over het tweede kwartaal van 2011.

Financiële buffer en kostenbesparingen

Bijna tweederde van de zzp’ers heeft een financiële buffer om een periode zonder werk op te kunnen vangen. Maar liefst negen van de tien zzp’ers geeft aan hiermee een periode van 6 maanden of langer te kunnen overbruggen. Opvallend is dat 40% van de zzp’ers zonder arbeidsongeschiktheidsvoorziening geen buffer heeft. Op basis daarvan heeft de ZZP Barometer samenwerking met Victor Mundi een kostencalculator voor zzp’ers gemaakt: www.zzpvoordeliger.nl.


Deel: ' Offline netwerken belangrijkste acquisitiekanaal voor zzp’ers '
Lees ook