FACT®Centrum voor LevensZin grote stap dichterbij


Verwarring door onrechtmatig gebruik merknaam FACT® in de GGZ

DORDRECHT, 20140521 -- De droom van stichting Syntyche om een FACT®Centrum voor LevensZin te starten, komt steeds meer binnen handbereik. Zeer dankbaar zijn de vrijwilligers van de stichting voor de giften en andersoortige materiële en immateriële bijdragen die de stichting recentelijk heeft mogen ontvangen.

De stichting wil het genoemde FACT®Centrum voor LevensZin oprichten, om zeer ernstig psychisch lijdende mensen een reële kans op herstel te bieden. Het is met name bedoeld voor de groep mensen die aan het eind van een zeer lange reis binnen regulier hulpverleningsland, geen andere uitweg meer zien dan actieve levensbeëindiging. Stichting Syntyche betreurt dit laatste zeer. Zij heeft de hoop dat het door haar beoogde Centrum, dat overwegend zal werken met de door de stichting ontwikkelde therapievorm: FACT®-therapie, actieve levensbeëindiging bij ernstig psychisch lijdende mensen een halt toe zal roepen.

Stichting Syntyche is een ideële stichting die zichzelf omschrijft als universeel christelijk, maar nadrukkelijk met geen enkele kerk in verband wenst te worden gebracht. Naast een bijzondere psychologische visie zegt de stichting ook een unieke theologische visie te hanteren. ‘De antwoorden en oplossingen zijn er. Nu alleen nog de resterende middelen om het mogelijk te maken.’

‘Dit is voor ons een enorme steun in de rug, na een tijd van veel tegenwerking en verwarring’, aldus mevrouw Van Driel, secretaris van de stichting. Zij doelt hiermee op het feit dat grote organisaties in het land al jarenlang gebruikmaken van het gedeponeerde merk: FACT® van de stichting, zonder dat zij tot op heden hier toestemming voor hebben verkregen. Het FACT® van stichting Syntyche staat voor: Fysio-Affectieve Corrigerende Totaaltherapie. Veel GGZ-instellingen hanteren tegenwoordig echter ook een FACT-model dat inhoudelijk totaal niets met de FACT®-visie van stichting Syntyche te maken heeft. ‘Dit creëerde - en schept nog steeds - veel verwarring bij zowel onze doelgroep, als bij de organisaties, fondsen en particulieren waarmee wij in contact treden.’

Wilt u ook een bijdrage leveren?
Giften zijn van harte welkom op IBAN: NL62INGB0001249040 t.n.v. Stichting Syntyche te Dordrecht. Maar ook schenkingen in natura en vrijwillige diensten worden toegejuicht.

Voor informatie kunt u terecht bij:
Mw. T. van Driel (secretaris stichting Syntyche)
E-mail: informatie@syntyche.nl
Website: www.syntyche.nl
Facebook:www.facebook.com/FACT.Syntyche


Deel: ' FACT®Centrum voor LevensZin grote stap dichterbij '
Lees ook