Ondertekening zetelovereenkomst voor BOIE


Definitieve erkenning als internationale organisatie

DEN HAAG, 20071019 -- Op 10 oktober 2007 hebben de Nederlandse Staatssecretaris van Europese Zaken, Frans Timmermans en de Directeur-Generaal van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom, Edmond Simon, de zetelovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de in Den Haag gevestigde Benelux-Organisatie ondertekend.

De Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (BOIE) is op 1 september 2006 opgericht middels het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom en is de rechtsopvolger van het Benelux-Merkenbureau en Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen. De Organisatie staat onder toezicht van de drie Beneluxlanden. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) is het uitvoerende orgaan van de Benelux-Organisatie.

De ondertekening van de zetelovereenkomst vond plaats tijdens een feestelijke ceremonie bij het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken in aanwezigheid van de heer L. Carbonez, Ambassadeur van Belgi, de heer J. Graff, Ambassadeur van Luxemburg, de heer R. Muyzert, Ambassadeur voor Internationale Organisaties, de heer E. Twaalfhoven, Directeur Kabinet en Protocol, de heer J. van Laarhoven, Secretaris-Generaal van de Benelux Unie en de heer C. Buijink, Secretaris-Generaal van Economische Zaken.

De zetelovereenkomst geeft uitvoering aan het Protocol inzake Voorrechten en Immuniteiten van de BOIE en heeft tot doel het goed functioneren van de BOIE en de beveiliging van haar belangen te waarborgen. Het regelt een aantal zaken tussen de internationale organisatie BOIE en het gastland Nederland op het gebied van onschendbaarheid, voorrechten en immuniteiten, tewerkstelling en de verblijfsrechten voor personeel. De zetelovereenkomst vormt het sluitstuk van de definitieve erkenning van de BOIE als internationale organisatie.

De zetelovereenkomst is in overeenstemming met het eenvormige Kabinetsstandpunt aangaande de werving en opvang van internationale organisaties uit 2005 en schakelt bepaalde personeelsleden van de BOIE gelijk met diplomatieke ambtenaren. Deze personeelsleden genieten bepaalde voorrechten zoals die gelden voor stafleden van andere in Nederland gevestigde internationale organisaties. Daarnaast genieten alle personeelsleden functionele immuniteit.

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) is de officile instantie voor de registratie van merken en modellen in de Benelux. Daarnaast biedt het BBIE de mogelijkheid om het bestaan van ideen, concepten, ontwerpen, prototypes enz. vast te leggen.

Bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom zijn ongeveer 85 personeelsleden uit de drie aangesloten landen werkzaam en worden jaarlijks meer dan 30.000 merken geregistreerd.

Voor meer informatie kunt u de website van het BBIE raadplegen via https://www.boip.int.


Deel: ' Ondertekening zetelovereenkomst voor BOIE '
Lees ook