Symposium: Rechtszekerheid in de informatiemaatschappij


Rechtszekerheid in de informatiemaatschappij; Waarderen en beschermen van intellectueel eigendom

UTRECHT, 20170921 -- Informatief symposium, met twee lustrums als feestelijke aanleiding. Thema: hoe beschermen en waarderen we intellectueel eigendom in de huidige informatiemaatschappij? Het IT-notariaat biedt uitkomst, versterkt door de onafhankelijk informatica-deskundigen van de NVBI.

De Stichting IT-notaris bestaat in 2017 vijf jaar, de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen (NVBI) maar liefst dertig jaar. Genoeg reden voor een feestje. Beide organisaties vieren dit samen. En wel in een vorm die ook voor hun relaties interessant is: door actuele kennis met u te delen. Komende november heten zij u welkom op het symposium Rechtszekerheid in de Informatiemaatschappij; Waarderen en beschermen van intellectueel eigendom. Thema: hoe beschermen en waarderen we intellectueel eigendom in de huidige informatiemaatschappij? Het IT-notariaat biedt uitkomst, versterkt door de onafhankelijk informatica-deskundigen van de NVBI.

Van abstract naar concreet
Het digitale tijdperk waarin we leven, kent een hoge mate van abstractheid: big data, software, internet of things, virtual reality, domotica en robotica – en de daarmee samenhangende rechten, zoals het intellectuele eigendom. Toch is het nodig dat wij deze weinig tastbare zaken verbinden met de echte, stoffelijke wereld waarin wij leven en met elkaar samenwerken. Hoe zorg je ervoor dat het intellectuele eigendom én de resultaten van een samenwerking bij de geëigende partijen blijven?

Vertrouwd
Nieuwe zekerheden blijken, verrassend genoeg, gebaseerd te kunnen worden op vertrouwde waarden. Zo blijkt het respectabele notarisambt geknipt voor het borgen van de genoemde eigentijdse vragen. Dit bij wet geregelde ambt bezit namelijk unieke kenmerken die uitstekend van pas komen in de informatiemaatschappij. De continuïteit van het protocol van de notaris is in de wet gewaarborgd, de akte heeft dwingende rechtskracht, de datum van ondertekening en de identiteit en hoedanigheid van partijen liggen vast. Een notaris is een onafhankelijke vertrouwenspersoon met zorgplicht. Al deze aspecten zijn van belang voor de bescherming van intellectueel eigendom zoals het auteursrecht. Hier doet de IT-notaris zijn intrede.

Nieuwe normen
Op basis van geldende wet- en regelgeving hebben beide organisaties onlangs nieuwe normen ontwikkeld die van publiek belang zijn. De diensten van de leden van de NVBI vullen die van de IT-notaris perfect aan. NVBI-leden zijn onafhankelijke deskundigen op het raakvlak van ICT, bedrijfskunde en recht. Zij ontwikkelen en verbeteren producten en diensten die het (IT)notariaat ondersteunen en faciliteren. Zo ontwikkelden NVBI-leden een norm voor het waarderen van software en ontwikkelden de IT-notarissen een norm voor software escrow. Deze normen worden onder de aandacht gebracht tijdens het symposium en beschikbaar gesteld aan de deelnemers.

Wees erbij
Voor professioneel betrokkenen biedt dit aanstaande symposium dus een unieke kans om zicht te krijgen op de laatste stand van de ontwikkelingen wat betreft het waarderen en beschermen van informatie en intellectueel eigendom.

Datum, tijd en locatie
7 november 2017, 13:00 – 18:00 uur
locatie Jaarbeurs Utrecht, Supernova, Progress.

verdere informatie en inschrijven https://lustrum.nvbi.nl


Deel: ' Symposium Rechtszekerheid in de informatiemaatschappij '
Lees ook