LRGD Symposium, 24 november 2016


De deskundige en het grijze gebied

VIANEN, 20160905 -- Het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen LRGD organiseert op 24 november 2016 haar jaarlijkse symposium. Het symposium vindt dit jaar plaats in Vianen. LRGD Symposia informeren alle betrokkenen bij juridische procedures waarin door de rechter een onafhankelijke deskundige wordt benoemd.

Toelichting
[LRGD Symposium op 24 november 2016] Het thema van dit symposium zal zich richten op de volgende probleemstelling: De deskundige voert zijn onderzoek uit ter beantwoording van de in het benoemingsvonnis gestelde vragen. Vanzelfsprekend is de deskundige benoemd vanwege zijn vakgebied of specialisatie. Het onderzoek kan leiden tot niet expliciet tot het vakgebied behorende bevindingen of tot bevindingen die buiten de specifieke expertise, op basis waarvan de deskundige werd benoemd, liggen. In hoeverre moet de benoemende rechter daarmee op voorhand rekening houden? In hoeverre heeft de deskundige de vrijheid om zelf, dan wel met hulppersonen, deze grijze gebieden in het onderzoek te betrekken? Of moet het ‘grijze gebied’ per definitie als niet tot het onderzoek behorende worden afgedaan? Zijn het grijze gebieden?

LRGD-symposia onderscheiden zich tevens als zeer gewaardeerde netwerkbijeenkomsten. Zowel sprekers als bezoekers zijn afkomstig vanuit diverse disciplines: advocatuur, rechterlijke macht, en experts vanuit uiteenlopende vakgebieden.

Programmaleiding en Dagvoorzitter
De programmaleiding is in handen van dr.mr. P. Vos, gastdocent van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden, en tevens Decaan van de Leyden School of Law & Economics en Mr. Ing. N.M. Keijser, Secretaris LRGD

Sprekers
Dr. P. Berkhout, De Arbodienst
Drs. R. de Boer, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Prof.dr.ir. J.L.G. Dietz, directeur Sapio en emeritus hoogleraar Informatiesystemen TU Delft
mw. Mr. Petra Dondorp, senior rechter en teamvoorzitter
Dhr. J.H. van den Elshout re, directeur Van den ELSHOUT BV
Prof. A.C. Hendriks, hoogleraar Gezondheidsrecht Universiteit Leiden
Dhr. M.E. Hoekstra RFIN, Head of Forensic & Dispute Services Grant Thornton Netherlands
Head of Advisory Grant Thornton Netherlands
Global leader Forensic Technology Grant Thornton International
Mr. L.F.A. Husson, raadsheer Gerechtshof Den Haag
ir. G.W.N. Jol MSc., directeur EBMC Nederland BV
Prof.dr. J. Koelewijn, directeur Financieel Denkwerk en hoogleraar Corporate Finance Nyenrode Business Univeristeit
B.B. (Bram) van der Meer MSc. FFE, directeur en eigenaar Van der Meer Recherchepsychologen
Mr. A.P. Meijboom, partner Kennedy Van der Laan N.V.
Mr. F.A. (Frank) Mulder, advocaat en partner bij Van Benthem & Keulen, rechter-plaatsvervanger van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Rotterdam en voorzitter van diverse adviescommissies inzake nadeelcompensatie
Prof.dr.ing. J.B.F. Mulder MScBA, directeur VIAgroep nv en verbonden aan de Universiteit Antwerpen, AMS en de Politieacademie
Mr. Clemens Roijackers, eindredacteur van het vaktijdschrift Letsel & Schade
Dhr. R. Rozekrans RA, partner KPMG Forensic & Integrity
Mr. J.R. (Jurgen) Vermeulen, advocaat en partner bij Ten Holter Noordam Advocaten te Rotterdam.

Doelgroep
(Gerechtelijk) Deskundigen, advocatuur en rechterlijke macht.

Permanente educatie
LRGD - 6 pe-punten
NIVRE - zijn in aanvraag
Advocaat-deelnemers kunnen zelf PO-punten aan deze cursus toerekenen als zij van mening zijn dat deze cursus hun vakbekwaamheid ten goede komt
MFN 5 punten categorie 2 worden aangevraagd.
NBA - de accountant in business mag voor maximaal de helft van zijn PE-plicht ongestructureerde PE-activiteit registreren

Kosten
Geregistreerd bij het LRGD: € 260,00 excl. BTW
Geregistreerd bij het NIVRE of NMI: € 260,00 excl. BTW
Cursist bij JPAO Leiden, SFM of LSLE: € 260,00 excl. BTW
Lid van de Rechterlijke macht: € 75,00 incl. BTW
Lid van NVVIR / VIRA: € 260,00 excl. BTW
Advocatuur: : € 260,00 excl. BTW
Overige deelnemers: € 385,00 excl. BTW

Inschrijving:
Inschrijven via de website van het LRGD www.lrgd.nl/symposium

Programma

Ochtendprogramma
10.00 – 10.30 uur: Ontvangst met koffie/thee & registratie
10.30 – 10.45 uur: Opening symposium, namens het Bestuur LRGD, door Mr.ing. N.M. Keijser
10.45 – 11.35 uur: Mr. A.P. Meijboom; Het overtreden van de grenzen van deskundigheid
11.35 – 12.25 uur: Mr. Clemens Roijackers; Deskundige, hulppersoon en rechter: haperingen in de fasegewijze beoordeling.
12.25 – 13.15 uur: Mr. Petra Dondorp; Wie niet de goede vragen stelt, krijgt niet de goede antwoorden
13.15 – 14.15 uur: Lunch

Middagprogramma Parallelsessies 14:15 - 16:30 uur

Kamer Grond, Vastgoed en Bouw, Fysieke omgeving
Mr. J.R. (Jurgen) Vermeulen; Inschakeling externe deskundige door de gerechtelijk deskundige in de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedure
Mr. F.A. (Frank) Mulder; Inschakeling externe deskundige door de gerechtelijk deskundige in de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedure
Drs. R. de Boer; Grondeigendom en de nieuwe Omgevingswet

Kamer Financieel Economisch
B.B. (Bram) van der Meer MSc. FFE; De Recherchepsychologische Bijdrage aan het Proces van Waarheidsvinding
Dhr. R. Rozekrans RA; Titel n.n.b.

Kamer Mens en Medisch
Prof. A.C. Hendriks; Mens en Medisch: wat is menselijk en wat is medisch?
Dr. P. Berkhout, titel n.n.b.

Kamer Techniek en Varia
Dhr. J.H. van den Elshout re; Valkuilen tijdens het onderzoek
ir. G.W.N. Jol MSc; Het omgaan met complexe technische zaken, ondeskundige analyses, en woordenspelletjes

Kamer Informatisering en Automatisering
Prof.dr.ing. J.B.F. Mulder MScBA; Deskundig zijn in falende ICT-projecten
Prof.dr.ir. J.L.G. Dietz; Deskundig zijn in falende ICT-projecten
Dhr. M.E. Hoekstra RFIN; Het voorkomen van opgelegde onderzoeksbeperkingen bij een (internationale) deskundigen opdracht.

Algemeen
Prof.dr. J. Koelewijn; Hoe om te gaan met "wat als vragen"
Mr. L.F.A. Husson; Het deskundigenbericht als bewijsmiddel

Borrel 16:30 - 17:00 uur

Datum, tijd en locatie
24 november 2016, 09:30 – 16.30 uur
Hotel Vianen
Prins Bernhardstraat 75
4132 XE Vianen
https://www.hotelvianen.nl/routebeschrijving/


Deel: ' LRGD Symposium op 24 november 2016 '
Lees ook