Intermobiel start met project voorlichting


Durf slimmer te leven als je minder mobiel bent! Steun van het NSGK, Oranje fonds, Johanna Kinderfonds en Zorgbelang Gelderland maken dit project mogelijk.

Arnhem, 20110405 -- Intermobiel is blij dat vandaag gestart wordt met het nieuwe voorlichtingsproject. Sinds 2001 zet Intermobiel zich in voor ‘jonggehandicapten’ met een positieve insteek gericht op wat je nog wél kunt met een handicap. Intermobiel bestaat dit jaar tien jaar. Vandaar dat het bijzonder is dat het project voorlichting nu uitgevoerd kan worden met onder andere: een folder en een kort voorlichtingspotje als uiteindelijk resultaten. Naast eigen inbreng, hebben de volgende fondsen hun steun toegezegd: Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), Oranje Fonds, Johanna Kinderfonds en Zorgbelang Gelderland.

Met dit voorlichtingsproject wil Intermobiel een groter percentage van de Intermobiel doelgroep informeren over de toegevoegde waarde, die Intermobiel kan hebben in hun leven, namelijk; jongeren met een lichamelijke handicap en/of chronische ziekte, die minder mobiel of huisgebonden zijn, in de leeftijd van 18 tot en met 35 jaar, Vandaar de slogan: durf slimmer te leven als je minder mobiel bent!  Intermobiel wil met deze voorlichting ook een beter beeld geven over hoe het leven eruit ziet van een jongere met een lichamelijke handicap en/of chronische ziekte. In deze voorlichting wil Intermobiel duidelijk maken wat je allemaal nog wél met een handicap of chronische ziekte kunt. Door kennis en ervaring te delen, hoeft niet iedereen hetzelfde wiel uit te vinden. Intermobiel brengt op haar website www.intermobiel.com mogelijkheden in beeld, die stimulerend en drempelverlagend voor de doelgroep werken. 

Het project voorlichting is primair gericht op de doelgroep, maar ook op hun omgeving en de (para)medische zorgverlening, waar de doelgroep vaak mee te maken heeft. Het opzetten van dit project heeft de volgende eindresultaten als doel; een folder, een voorlichtingspotje, aankleedmateriaal en apparatuur om voorlichtingsactiviteiten uit te kunnen voeren. De projectduur is één jaar. Aan het einde van dit project, zullen de eindresultaten feestelijk onthuld worden door enkele ambassadeurs of ondersteuners van Intermobiel, aan iedereen die aan dit project heeft bijgedragen.

Fondsen
Dit project ‘voorlichting’ wordt uitgevoerd met steun van:  de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) , Oranje fonds, Johanna Kinderfonds en Zorgbelang Gelderland waar Intermobiel lidorganisatie van is. Intermobiel bedankt deze fondsen, die steun hebben geboden om dit project ‘voorlichting’ mogelijk te maken


Deel: ' Intermobiel start met project voorlichting '
Lees ook