Jongeren hebben weinig benul van zorgverzekering


Weinig kennis van de werking en de dekking van de zorgverzekering onder jongeren

ROTTERDAM, 20151118 -- Jongeren blijken weinig benul te hebben van de zorgverzekering, zo blijkt uit onderzoek van marktonderzoekspanel MeedoenAanOnderzoek.nl in opdracht van vergelijkingssite JongerenZorgverzekering.nl. Amper de helft van de ondervraagde jongeren weet dat de basisverzekering een verplichte verzekering is en slechts 60 procent kan aangeven wat het eigen risico is.

De zorgverzekering verplicht?

Basale kennis van de zorgverzekering blijkt onder jongeren grotendeels te ontbreken. Op de vraag of de zorgverzekering een verplichte verzekering is geeft 38% aan dit niet te weten en 11% dat een zorgverzekering niet verplicht is. Slechts 51% van de ondervraagden weet aan te geven dat de zorgverzekering een verplichte verzekering betreft.

Ook het eigen risico blijkt een mysterie te zijn voor veel jongeren. Wanneer jongeren 4 definities van het eigen risico wordt voorgelegd weet slechts 53% de correcte definitie te kiezen.

Een mogelijke uitleg voor het gebrek aan kennis rond de zorgverzekering kan worden gevonden in het feit dat veel jongeren niet zelf de premie van de zorgverzekering betalen. Bijna de helft, ruim 44% van de ondervraagden, geeft aan ingeschreven te staan op de polis van hun ouders en zelf de rekening hiervoor niet te voldoen.

Kennis over zorgkosten

Niet verassend is dat wanneer meer gedetailleerde vragen worden gesteld het percentage correcte antwoorden verder afneemt. Zo geeft de meerderheid van 64% van de ondervraagden aan dat een huisartsbezoek onder het eigen risico valt, wat niet het geval is. Kennis over de dekking van het basispakket is ook beperkt. Een minderheid kan aangeven dat fysiotherapie niet (meer) onder de dekking van het basispakket valt.

In dit onderzoek zijn 524 jongeren tussen de 18 en 24 jaar oud door JongerenZorgverzekering.nl ondervraagd door middel van een online enquete.


Deel: ' Jongeren hebben weinig benul van zorgverzekering '
Lees ook