ONTERECHTE ZWARTMAKERIJ BUREAU INDUSTOX DOOR ZEMBLA


Geen hoor en wederhoor toegepast

NIJMEGEN, 20161008 -- In de ZEMBLA uitzending van 5 oktober over het gezondheidsrisico van kunstgrasvelden met rubberkorrels is het onderzoek van IndusTox uit 2006 naar de mate van blootstelling aan PAK’s bij sporters op dergelijke kunstgrasvelden neergesabeld. Daarmee belastert ZEMBLA de professionaliteit en integriteit van dit Nijmeegse onderzoeksbureau. Dat is een valse beschuldiging. ZEMBLA heeft bij IndusTox niet geïnformeerd, noch vragen gesteld of de kans gegeven om een toelichting te geven.

[Logo IndusTox]
Het onderzoek van IndusTox was een aanvulling op bureaustudies van andere partijen waarin het gezondheidsrisico van PAK in rubberkorrels is beoordeeld. IndusTox heeft veel ervaring met het vaststellen van blootstelling aan PAK door urineonderzoek. Daarom heeft IndusTox voorgesteld om aanvullend onderzoek te doen onder sporters op kunstgras dat met rubberkorrels ingestrooid is. Het ging om een eerste onderzoek dat qua omvang beperkt was door een gelimiteerd onderzoeksbudget. Alle urine van proefpersonen werd verzameld over drie dagen, waarbij op de tweede dag op het veld gesport werd. Een intensieve warming up met daarna een voetbalwedstrijd. Door de concentratie van PAK in urine van voor en na het sporten te vergelijken, is nagegaan of het sporten leidde tot een verhoogde concentratie. Als op deze wijze 7 proefpersonen worden gevolgd, kan betekenis worden toegekend aan het resultaat, ondanks het beperkte aantal proefpersonen. Het resultaat was dat de urineconcentratie van PAK bij de 7 proefpersonen in de range lag van de achtergrond, veroorzaakt door PAK-inname uit voedsel en/of door inademing van PAK in buitenlucht. Maar er is geen verhoging vastgesteld door het sporten. De meerwaarde is dat in een dergelijk onderzoek de biologische beschikbaarheid van PAK in rubbergranulaat wordt meegenomen en dat het dichter staat bij de praktijk van de sporter. ZEMBLA hamerde alleen op de beperkte omvang, maar negeerde het feit dat het ging om het eerste onderzoek van dit type.

Er is bovendien in de uitzending van ZEMBLA gesuggereerd dat er gesjoemeld is door het weglaten van enkele urinemonsters. Dat is pertinent niet het geval. Wel waren enkele urinemonsters dusdanig verdund of geconcentreerd dat de uitscheiding niet meer normaal verliep; dergelijke monsters zijn daarom niet meegenomen. Dat is en was volgens de gangbare procedure. De selectie is uitvoerig beschreven en goed gedocumenteerd.

De verdachtmakingen van ZEMBLA zijn onterecht. Onderzoek van IndusTox voldeed en voldoet aan hoge professionele standaarden. Dat hoeft kennelijk niet voor uitzendingen van ZEMBLA te gelden.


Deel: ' Onterechte zwartmakerij bureau IndusTox door Zembla '
Lees ook