Gratis scholing voor vrijwilligers


SPANKEREN, 20090915 -- Op de website van de Stichting Nationale Vrijwilligers Academie (www.nationalevrijwilligersacademie.nl) staat informatie die alle vrijwilligers in Nederland kunnen gebruiken om hun leuke, maar o zo belangrijke werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren om zo mee te kunnen helpen aan sterke (sport)verenigingen en andere non-profitorganisaties.

In Nederland zijn meer dan vijf miljoen mensen werkzaam als vrijwilliger. Zij zijn, zoals al vaker geconstateerd, de olie die de samenleving draaiende houdt. Maar zij hebben ook steeds meer te maken met de gevolgen van deze samenleving. Hun werk brengt niet alleen steeds meer verantwoording met zich mee brengt, maar de vrijwilliger heeft te maken met de negatieve aspecten die zich voor doen.

`Wat kun je daar dan aan doen?' Deze kreet slaken de vrijwilligers als zij weer eens worden geconfronteerd met zaken als pesten, pubergedrag, conflicten, faalangstig gedrag, scheldende ouders enzovoorts. Maar ook krijgen zij te maken met mensen die een luisterend oor nodig hebben, behoefte hebben aan een goed gesprek of werken in een multiculturele omgeving. Hoe ga je daar mee om?

Maar ook de rol van de vrijwilliger is de laatste jaren veranderd. Vooral in de sport zie je bijvoorbeeld bij de jongste jeugd dat verenigingen steeds meer een opvoedkundige rol krijgen toebedeeld. Uit onderzoek blijkt dat, hoewel de jeugd de minste tijd bij een (sport)vereniging doorbrengt (in verhouding met school, buurt en gezin), de sportvereniging de meeste invloed heeft op het gedrag van een kind. Dat vereist nogal wat van het vrijwillige kader!

Een ander onderzoek leert ons dat mensen nog maar gemiddeld drie jaar een vrijwilligerstaak vervullen. Een jaar of 10 geleden was dit nog zeven jaar. Een conclusie zou kunnen zijn dat door al het randgebeuren het vrijwilligerswerk niet altijd leuk is of de voorwaarden om goed te functioneren te zwaar zijn.

De Stichting Nationale Vrijwilligers Academie wil dan ook op een laagdrempelige manier de vrijwilliger de nodige bagage mee geven om deze belangrijke taak zo goed mogelijk en met veel plezier uit te kunnen voeren.Doelstelling van de Stichting:
De Stichting Nationale Vrijwilligers Academie is opgericht op 20 mei 2008 en heeft als doel: Het verzamelen, rubriceren, bewerken en toegankelijk maken van kennis en via het internet beschikbaar stellen van deze kennis aan personen die werkzaam zijn als vrijwilliger, aan organisaties die werken met vrijwilligers en aan gemeenten en andere overheden, alles ten dienste van het algemeen belang.

Stichting Nationale Vrijwilligers Academie


Deel: ' Gratis scholing voor vrijwilligers '
Lees ook