Relaties verbeteren met Relatiespel


'S-HERTOGENBOSCH, 20061031 -- Iedereen wil leuke relaties met anderen: met de partner, maar ook met collega's, leidinggevende, klanten, vrienden of familieleden. Het Relatiespel is een kaartspel dat u daarbij kan helpen. Door het spel te spelen komt u er achter wat ieder belangrijk vindt in een relatie. Voor de een is dat `plezier maken met elkaar', terwijl voor een ander `erkenning krijgen' of `gevoelens delen' essentieel is. Als u dat van elkaar weet - en dat is vaak niet het geval - dan kunt u daar rekening mee houden. Zo kunt u relaties goed houden of verbeteren.

Veel mensen vinden het lastig de onderlinge relatie op een prettige wijze bespreekbaar te maken. De ervaring leert dat dit met behulp van een kaartspel een stuk makkelijker gaat. Daarnaast geeft het Relatiespel een compleet overzicht van alle aspecten die belangrijk kunnen zijn in een relatie.

In bestaande relaties kunnen wensen en verwachtingen ten aanzien van de relatie door de tijd heen veranderen. Het is dan ook zinvol daar met uw collega's, leidinggevende of partner met enige regelmaat (bijvoorbeeld eens per jaar) bij stil te staan. Deze vorm van relatie-onderhoud kan helpen problemen in de relatie voorkomen.

In startende (samenwerkings-) relaties is het ook zinvol elkaar te informeren over hetgeen u belangrijk vindt in de relatie. Hoe eerder u daarvan op de hoogte bent, des te soepeler het opbouwen van de relatie kan verlopen.


Deel: ' Relaties verbeteren met Relatiespel '
Lees ook