Noodlijdend Watersportverbond doet wederom beroep op leden


Forse contributieverhoging valt slecht bij individuele leden

GRONINGEN, 20071116 -- Na het opstappen van het hoofdbestuur in 2006 zou het watersportverbond weer in financieel veilig vaarwater worden geloodst. Echter door tegenvallende inkomsten uit subsidies en sponsoring zijn de problemen dit jaar weer opgelopen. De kans bestaat dat ook dit jaar de boeken moeten worden afgesloten met een negatief saldo.

Het is dan ook niet de eerste keer dat er een beroep wordt gedaan op de goedgeefsheid van de watersportleden. In 2006 is er onder veel protest toegestemd met een eenmalige bijdrage van 7 euro. Hiermee zouden de 110.000 leden het gat dichten wat door mismanagement was geslagen. Deze injectie van 800.000, - bleek echter nog niet genoeg om het falende beleid van het Watersportverbond te verbloemen. Ook het nieuwe bestuur grijpt terug op de hulp van de leden om het hoofd boven water te houden. Het bestuur kondigde aan dat het voor 2008 de contributie wil verhogen met ruim 35%. Hier blijft het niet bij. Ook voor het jaar 2009 zal nogmaals eenzelfde verhoging worden doorgevoerd.

De vraag ontstaat nu, hoelang dit financile beleid door de individuele leden zal worden geaccepteerd. Het is niet ondenkbeeldig dat een deel van de aangesloten verenigen (550 stuks) onder druk van de individuele leden het lidmaatschap bij het verbond zullen opzeggen. Voor de leden is het namelijk erg onduidelijk waarvoor ze contributie betalen. Wat krijgen zij er voor terug? Met de eventuele opzeggingen kan een domino effect optreden, dat de ondergang van het verbond kan inluiden.

Een van de oorzaken van het verminderde vertrouwen in het watersportverbond bij de watersporters is dat het verbond de grootste moeite heeft om haar bestaansrecht voor het voetlicht te brengen. Uit interne stukken blijkt dat communicatie met de wedstrijdsporters minimaal is, er geen transparante structuur over beleidsstandpunten bestaat en er een website is die bepaald niet uitnodigt tot intensief gebruik door de "spaghettistructuur".

Op de komende najaarsvergadering van het verbond zullen dan ook harden noten moeten worden gekraakt om het begrotingstekort van 115.000 euro voor 2008 de nodige dekking te geven. Gelukkig zal het personeelsbestand van het Watersportverbond wel worden uitgebreid van 22 naar 24 personen.

De redactie van www.watersportalmanak.nl vraagt huidige leden van het watersportverbond om hun mening te delen. De redactie wil graag weten hoe zij over de contributieverhoging denken zodat de meningen ook aan het Watersportverbond verkondigd kunnen worden.


Deel: ' Noodlijdend Watersportverbond doet wederom beroep op leden '
Lees ook