Onze samenleving zit volop in een transformatieproces. De oorzaak hiervan is de sterk toenemende invloed van technologie op onze samenleving. De meningen zijn echter sterk verdeeld of deze ontwikkelingen als een kans of bedreiging moeten worden gezien. Technologische ontwikkelingen zorgen voor meer mogelijkheden maar tegelijkertijd ook voor sterker onderscheid. De verschillen tussen mensen worden hierdoor veel groter en dat heeft zijn voor- en nadelen.

Technologie als veroorzaker van een verwarrende maar veelbelovende tijd

De moderne technologie kan gerust gezien worden als de belangrijkste veroorzaker van een verwarrende maar veelbelovende tijd. De verwarring wordt gecreëerd door het afvragen of de aandacht wordt gericht op de juiste behoeften. De mogelijkheden die het ons biedt (of zelfs wordt geboden) brengt ons als mens een stuk verder bij het realiseren van onze wensen. Er zijn een aantal technologische ontwikkelingen te benoemen die op dit moment zeer actueel zijn:

  • Sensortechnologie, gebruikt in openbare ruimtes als bij mensen thuis.
  • Internet of Things, apparaten die niet alleen worden aangesloten op sensoren maar ook op internet waardoor de koelkast kan constateren dat de melk op is en deze automatisch bestelt bij de supermarkt.
  • Big data en kunstmatige intelligentie. Toenemende rekenkracht dat gebruikt wordt in algoritmes en veel verder gaat dan het menselijk vermogen met betrekking tot het analyseren en interpreteren.
  • Blockchain, een gedistribueerd grootboek dat gebruikt wordt voor het beheer van waarde zoals geld en bitcoins.
  • Human enhancement, het uitbreiden van menselijke mogelijkheden zoals zintuigen.

Moeten we de toenemende invloed van technologie zien als groot voordeel of als gevaar?

De vraag is of de toenemende invloed van technologie moet worden gezien als groot voordeel of als gevaar. Bij deze discussie wordt vaak de vergelijking gemaakt met een mes. Je kunt hiermee brood snijden maar ook een mes gebruiken om iemand mee te verwonden. Dit is uiteraard afhankelijk van de handeling dat uitgevoerd wordt. Met de technologische mogelijkheden is dit niet anders. Hierin moeten grenzen bepaald worden. Het gebruik van kunstmatige intelligentie is praktisch maar een wapenwedloop door grootmachten dat hieruit kan ontstaan kan gevaarlijk zijn. Daarnaast spelen factoren als privacy en sociaal onderscheid terecht een belangrijke rol bij de maatschappelijke onrust dat hieruit ontstaat.

Positieve impact van technologische ontwikkelingen op onze samenleving

Veel bedrijven richten zich gelukkig op de positieve impact van technologische ontwikkelingen op onze samenleving. Een website als Technika10 maakt (door het regelmatig plaatsen van blogs) inzichtelijk hoe consumenten duidelijk kunnen profiteren van de bredere impact van technologie. Veel bedrijven verplaatsen hun primaire focus op de ontwikkelingen van technologie meer naar de wijze waarop de gebruiker het gebruik van technologische mogelijkheden ervaart. Hier zit uiteraard wel een verdienmodel achter maar het zijn uiteindelijk de gebruikers die de technologie moeten benutten om zichzelf en hun mogelijkheden te benutten. Het zijn ook de mensen zelf die hierbij hun grenzen moeten aangeven. Zij kunnen een beslissing maken op basis van factoren zoals gezondheid, veiligheid, gelijkheid, identiteit, sociaal onderscheid en autonomie. De keuze hoe ver de technologische ontwikkelingen mogen gaan is dus uiteindelijk aan jou.

Deel: ' Toenemende invloed van technologie op onze samenleving, een kans of bedreiging? '


Lees ook