Zorgen om de zorg. Maaltijdbeleving problematisch


MAASTRICHT, 20171010 -- Het eten in de zorg wordt onvoldoende lekker gevonden en dat draagt bij aan ondervoeding. Dat is een belangrijke conclusie van een onderzoek naar de knelpunten van voeding en smaak in de zorg. Het onderzoek is uitgevoerd door het lectoraat Gastronomie van de Hotel Management School Maastricht onder leiding van Peter Klosse, in opdracht van de VKGE. Het onderzoek legt de knelpunten bloot. Er zijn problemen die voortkomen uit processen, er is een groot kennistekort bij zorg medewerkers en er is behoefte aan goede koks.

Secundair proces
Je zou verwachten dat eten in zorginstellingen belangrijk wordt gevonden. De bewoners van zorginstellingen beschouwen de warme maaltijd vaak als de belangrijkste gebeurtenis van de dag. Niet alleen omdat ze willen genieten van lekker eten, maar ook omdat geuren en smaken gemakkelijk herinneringen aan vroeger oproepen. De smaak van gerechten, zoals spruitjes of stoofvlees brengt herinneringen naar boven. En die herinneringen delen bewoners graag met elkaar aan tafel. Medewerkers moeten de maaltijdverzorging tegenwoordig echter vaak combineren met andere bezigheden. Helaas ontbreekt het steeds vaker aan de benodigde ervaring en zijn steeds minder medewerkers nog opgeleid als kok. “Het eten wordt gezien als een secundair proces, de zorg is het primaire proces en daar komen veel problemen vandaan” bevestigt Edward Mutsaers, bestuurslid van de VKGE. Volgens Klosse moeten we eten zien als een investering, niet als kosten.

Breed gedragen resultaten
De bezorgdheid over de maaltijdbeleving in zorginstellingen is niet nieuw en wordt breed gedragen. Uit het onderzoek komen de knelpunten naar voren: opleiding  van medewerkers en problemen die voortkomen uit de organisatie van de processen. Het overgrote deel van de respondenten vindt dat er meer aandacht moet komen voor het belang van goede voeding in de koksopleidingen en opleidingen in de zorg. Het kennisniveau voor zorgmedewerkers op het gebied van eten en drinken is te laag is en dat is een probleem nu er steeds meer verantwoordelijkheid over de kwaliteit van de maaltijd bij die medewerkers gelegd wordt. Er is bovendien onduidelijkheid in organisaties over wie nu eigenlijk verantwoordelijk is voor de maaltijdbeleving. Door proceskeuzes hebben bewoners weinig keuzemogelijkheden en kan er onvoldoende rekening worden gehouden met specifieke vragen of mensen met bijvoorbeeld slikproblemen.

Van toestand naar ‘doe stand’
Peter Klosse vindt het triest dat er lang over de situatie wordt gesproken. Hij  vindt het tijd om in de ‘doe-stand’ te komen. “Met alle kennis en mogelijkheden van nu moet het toch beter kunnen.” Met zijn lectoraat aan de Hotel Management School Maastricht gaat hij samen met de VKGE concrete stappen nemen om de situatie in de zorg te verbeteren.  Hij onderzoekt met een Belgische partner de mogelijkheid om een koksopleiding voor de zorg op te starten. Er is behoefte aan mensen met een holistische kijk en kennis over goede voeding, smaak en lekker.

Ook wordt gewerkt aan een online platform om als kennisbank en verbinder te fungeren tussen verschillende zorgorganisaties en het lectoraat. Het online platform heeft als doel de knelpunten van processen omtrent maaltijdbeleving op te lossen. Het lectoraat deelt hier informatie en onderzoeken voor de vakgroep en zoekt de verbinding tussen zorgorganisaties met problemen en oplossingen. De VKGE heeft als missie ‘samen maken we de zorg beter’ en ondersteunt deze activiteiten. “Samen met onze studenten, medewerkers en consultancy afdeling hebben we in Maastricht veel in huis om daadwerkelijk bij te dragen aan de verbetering van de situatie”, aldus Klosse.


Deel: ' Zorgen om de zorg. Maaltijdbeleving problematisch '
Lees ook