Hapimag: Valutaverliezen doen afbreuk aan jaarresultaat


Bedrijfsopbrengst solide – resortportfolio uitgebreid

BAAR, Zwitserland, 20110323 -- Hapimag, de vooraanstaande onderneming in de Europese markt voor deeltijdwoonrechten, kon de bedrijfsopbrengst het afgelopen jaar ondanks de turbulente marktomstandigheden met 171,7 miljoen euro stabiel houden op het niveau van het voorgaande jaar. Met - 0,9 miljoen euro lag het operationele resultaat van de “non profit organisatie” onder het resultaat van het voorgaande jaar (2,4 miljoen euro) en de aanhoudende markante zwakte van de euro ten opzichte van de Zwitserse frank drukte op het financiële resultaat, hetgeen direct effect had op het concernresultaat van - 7,8 miljoen euro (voorgaande jaar 2,0 miljoen euro).

Terwijl de onroerendgoed- en bankencrisis de afgelopen jaren geen invloed hadden op Hapimag als solide, eigengefinancierde onderneming, had de turbulentie rond de euro in 2010 duidelijke gevolgen voor de resultaten van de Hapimag ondernemingsgroep. De bedrijfsopbrengst kon in 2010 met 171,7 miljoen euro weliswaar op het niveau van het voorgaande jaar worden gehouden (171,6 miljoen euro): De verkoop van woonrechtproducten lag, onder moeilijke marktomstandigheden met een omzet van 35,2 miljoen euro, iets onder het zeer succesvolle voorgaande jaar (37,8 miljoen euro). En het nieuw ontworpen gastronomieaanbod leverde met een omzetstijging van 13,1 miljoen euro in het voorgaande jaar naar 15,1 miljoen euro in 2010 een verheugende bijdrage. In dezelfde periode namen de bedrijfskosten echter met bijna 2% toe tot 172,6 miljoen euro. Zo belastten de personeelskosten in Zwitserse franken bij omrekening naar euro's het resultaat aan de kostenzijde. Dat resulteerde in een EBIT van - 0,9 miljoen euro (voorgaande jaar 2,4 miljoen euro).

De valutagerelateerde verliezen hadden een groot effect op het jaarresultaat en leidden tot een negatief financieel resultaat van - 4,3 miljoen euro. Daaronder leed ook het geconsolideerde jaarresultaat, dat in 2010 daalde naar - 7,8 miljoen euro (voorgaande jaar 2,0 miljoen euro).

Het investeringsprogramma kon echter ook in 2010 worden voortgezet: In de uitbreiding en het waardebehoud van de resorts werd in totaal 36,6 miljoen euro geïnvesteerd. Daarvan werd 13,7 miljoen euro besteed aan nieuwe objecten, 20,1 miljoen euro aan renovaties en 2,8 miljoen euro aan de infrastructuur, met name aan IT. De boekwaarde van het Hapimag onroerend goed was aan het eind van het jaar 602,0 miljoen euro. Het onroerend goed is voor 88% gefinancierd met eigen vermogen, hetgeen de solide positie van de onderneming onderstreept. De Free Cash Flow nam in het afgelopen jaar toe van 6,0 miljoen euro tot 11,7 miljoen euro.

Resorts en residenties
Onzekere vooruitzichten in verschillende Europese landen evenals het vliegverbod tijdens de vulkaanuitbarsting in april 2010 resulteerden in een teruggang van de bezettingsgraad van de Hapimag resorts van ca. 2,5%; deze ligt echter nog steeds hoger dan 76%. De divisie resorts en residenties lieten een toename zien in de omzet van 3,1% (+2,1 miljoen euro) ten opzichte van het voorgaande jaar. Dankzij een strikte kostenbeheersing lag de stijging van de operationele kosten binnen het kader van de gestegen lokale kosten en wettelijke aanpassingen van de loonkosten.

Zoals gepland werd in november 2010 de nieuwe stadsresidentie in Dresden in gebruik genomen. Met zijn deels detailgetrouwe reconstructie van het historische gebouw, zoals de gevel of de gewelvenkelder, behoort het tevens tot de pronkstukken van de Hapimag stadsresidenties en tot de nieuwe bezienswaardigheden van het barokke stadscentrum van Dresden.

In december 2010 kocht Hapimag “The Edinburgh Residence” een stadsresidentie middenin het centrum van de Schotse hoofdstad, op slechts enkele minuten lopen van de belangrijkste winkelstraat Princes Street.


Deel: ' Hapimag Valutaverliezen doen afbreuk aan jaarresultaat '
Lees ook