Jack Wolfskin verscherpt lijst schadelijke stoffen


• Belangrijke stap naar een schone productie in 2020
• Verscherping al in juni en daarmee drie maanden eerder dan gepland
• Verbod op gebruik extra chemicaliën


Amsterdam, 20130704 -- Jack Wolfskin verscherpt vanaf juli – en daarmee drie maanden vóór de aangekondigde datum – haar lijst met schadelijke stoffen. De toch al hoge eisen die de fabrikant van outdoor uitrustingen aan producten en leveranciers stelt, zijn daarmee nog strenger geworden. Jack Wolfskin realiseert zo stap voor stap zijn doel van een schone leveringsketen uiterlijk in 2020.

Een belangrijk onderdeel van de verscherping van de bindende voorschriften van het zogenaamde ‘Green Book’, de bedrijfsinterne Restricted Substances List (RSL), is het expliciete verbod van het gebruik van veel chemicaliën. Daarmee zijn slechts nog sporenverontreinigingen toegestaan zoals deze in de natuur voorkomen of door stappen in het upstream-productieproces die niet te vermijden zijn.

De eisen van Jack Wolfskin zijn veelal gebaseerd op de best beschikbare technologie en alle leveranciers zijn verplicht eraan te voldoen. Jack Wolfskin controleert de naleving van de eisen steekproefsgewijs met behulp van geaccrediteerde, onafhankelijke laboratoria.

Het Green Book bevat naast de gebruiksverboden en een compleet nieuwe structuur ook een serie verder verlaagde grenswaarden. Baanbrekende veranderingen heeft Jack Wolfskin bijvoorbeeld bij de ftalaten doorgevoerd. De grenswaarde hiervan heeft het bedrijf van de in de REACH-verordening gedefinieerde 1000 mg/kg verlaagd naar een gebruiksverbod met maximale sporenverontreinigingen van 50 mg/kg per individuele stof.

Bij de allergene en kankerverwekkende dispersieverven geldt nog steeds een algemeen gebruiksverbod. Jack Wolfskin heeft zich hierbij echter aangepast aan de meest recente stand van zaken op analytisch gebied en de grenswaarde met een factor 5 verlaagd naar 1,0 mg/l.

Met de publicatie van een gedetailleerd roadbook onderstreepte Jack Wolfskin in het voorjaar zijn voortrekkersrol in de outdoorindustrie op het gebied van milieubewust chemicaliënmanagement. Door de productverantwoordelijkheid zoals die tot nu toe gold uit te breiden tot een verantwoordelijkheid voor de productie als geheel, verplichtte Jack Wolfskin zich om via de leveranciers het gebruik van chemicaliën transparant te maken. Doel is om uiterlijk in 2020 schadelijke stoffen te vermijden en het gebruik van fluorchemie compleet te staken. Samenwerkingen met het Helmholtz-centrum Geesthacht en de Hogeschool Fresenius ondersteunen dit doel met fundamenteel en toegepast onderzoek.


Deel: ' Jack Wolfskin verscherpt lijst schadelijke stoffen '
Lees ook