5 Doden bij crash Dakota 079 in 1961, onderzoek bewijst schuld Marine


Door de schuld van de Marineluchtvaartdienst, vond een vliegtuigbemanning de dood en werd alles verzwegen een dofpotaffaire in optima forma

KATWIJK ZH, 20120117 -- -5 doden bij vliegtuigongeluk in 1961 - Bemanning zelf schuldig luidt oordeel Marine - Ongeval belandt snel in ‘de doofpot’ - Regering werd onjuist geïnformeerd - Nieuw onderzoek bewijst schuld Marine - Ontkennende (officiële) reactie regering - Onderzoek gepubliceerd in boek, nu gratis te downloaden

Regering ontkent schuld fatale crash Dakota

Nieuw onderzoek legt de feiten bloot

Ruim 60 jaar geleden stortte de MLD Dakota 079 voor de kust van Biak in zee. Vijf doden vielen er te betreuren. Krantenberichten spraken over een parachutefakkel die na het uitwerpen aan de staart was blijven hangen, zodat het besturingssysteem defect raakte. de Dakota 079 stortte met een te steile hoek in zee. een inschattingsfout van de bemanning was destijds het oordeel. Daarna werd het stil vanuit Defensie. Ook de Regering werd destijds subtiel buitenspel gezet. Reden voor genealogisch/historisch onderzoeker Dick Kuperus om het mysterie rondom de fatale crash van de Dakota 079 te onderzoeken en te publiceren in het boek "Dood door schuld, een MLD geheim ontrafeld". Het boek is sinds vandaag gratis te downloaden op http:sites.google.com/site/crashmlddakota079/home/tekst

Al snel wordt duidelijk dat Defensie het niet prettig vindt dat er een diepgravend onderzoek plaatsvindt. Kuperus wordt met alle mogelijke middelen gedwarboomd. Kuperus krijgt eerst geen toegang tot specifieke informatie en vanuit Defensie wordt -voordat het onderzoek is afgerond- medewerking gegeven aan twee commandeurs b.d. om een publicatie op te stellen die het onderzoek in diskrediet moet brengen. Zonder succes. Kuperus krijgt uiteindelijk inzage in de stukken uit het Nationaal Archief en kan zo de oorzaak van het ongeluk blootleggen. Niet de bemanning heeft gefaald maar zij zijn het slachtoffer geworden van een missie die nooit had mogen plaats vinden met een Dakota.

Geneeskundig rapport geeft oorzaak crash prijs

"Tijdens het bestuderen van rapporten in het Nationaal Archief kwam ik plotseling stukken tegen uit het Geneeskundig rapport", vertelt auteur Dick Kuperu. "Dit was echt een welkome verrassing want ik had al vergeefs gevraagd of ik dit rapport mocht inzien. Men achtte het in het kader van emotionele redenen van de naaste familie en persoonlijke levenssfeer van de voormalig leidinggevende militairen niet nodig om het document openbaar te maken. Merkwaardig, maar na het bestuderen van dit rapport begreep ik de opvatting wel. Het Geneeskundig rapport geeft haarfijn de oorzaak van de crash aan. Door deverwondingen en de locatie van de bemanning kon eenvoudig worden herleid dat de manning niet heeft gefaald. Zij zijn het slachtoffer geworden van een brandende parachutefakkel. Tijdens het uitwerpen van de fakkels bleef er een fakkel aan de staart van het vliegtuig vastzitten. De brand veroorzaakte vervolgens razendsnel besturingsproblemen, waardoor het vliegtuig in zee is gestort. Uit het rapport bleek dat de bemanning totaal was verrast. Op dergelijke missies was een dakota helemaal niet berekend en dat weet de Koninklijke Marine maar al te goed".

Lichtpuntje

De Koninklijke Marine heeft destijds bewust de feiten verdraaid door de bemanning de schuld te geven van het vliegtuigongeval, om zodoende onder de verantwoordelijkheid uit te komen. De regering werd buitenspel gezet, doordat de bevelhebber der Zeestijdkrachten vice-admiraal Brouwer de minister van Defensie niet over e werkelijke toedracht informeerde. Brouwer handelde het ongeval buiten hem om a, waarbij alles geheim werd bestempeld. Van een echte erkenning en schuldverklaring vanuit de regering is het nog steeds niet gekomen. Een lichtpuntje was dat de plaquette die -50 jaar na dato - in Roermond is onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers cvan het vliegtuigongeluk. defensie erkent tijdens deze gebeurtenis dat de nabestaanden na afloop te beperkt zijn geinformeerd over het ongeval. Echter de excuses die werden aangeboden waren alleen voor het feit dat de bemanning in vergetelheid waren geraakt.

Regering ontkent

Op 13 oktober 2011 werd door Kuperus aan minister Hillen van Defensie een persoonlijke brief geschreven. Uiteraard werd ook een exemplaar van het boek mee gestuurd. Op 22 november 2011 werd een uitstelbrief van minister Hillen ontvangen met daarin de melding dat voor 19 december 2011 een reactie zou worden gezonden.  Op 11 januari 2012 werd uiteindelijk een reactie ontvangen. Een teleurstellende reactie, want ondanks een glaszuiver antwoord op de schuldvraag ontkent de regering de conclusies van het onderzoeksartikel. Een vermoeden voor een dergelijke reactie is helder, de Koninklijke Marine heeft destijds een ernstige misstap begaan. Iets dat mede wordt bevestigd door het feit dat Defensie recentelijk het WOB-verzoek van de nabestaanden om het Geneeskundig rapport te mogen inzien heeft afgewezen. Naast een officiele erkenning van de schuldvraag roept Kuperus de minister van Defensie alsnog op een onafhankelijk onderzoek te gelasten om recht te doen aan de geschiedenis en vooral aan de omgekomen bemanning en hun nabestaanden. Indien de minister daaraan geen gehoor geeft beschouwt Dick Kuperus zijn onderzoek als toonaangevend. Het onderzoek is gepubliceerd in het boek "Dood door schuld, een MLD geheim ontrafeld" en is vanaf vandaag gratis te downloaden op de site https://sites.google.com/site/crashmlddakota079/home/tekst

Zie voor het laatste nieuws ook: dutchfleet.net  Rubriek: Marineluchtvaartdienst, sub-rubriek: vliegtuigen, topic: "Raadsels rond de crash van de MLD Dakota 079 van vliegtuigsquadron 321"

Over de auteur

De auteur D.F.C. Kuperus diende van april 1954 tot mei 1989 bij de Marineluchtvaartdienst van de Koninklijke Marine. Begonnen als manschap en laatstelijk werkzaam als luitenant ter zee vk 2e klas oudste categorie (ltzvk2oc) in de functie technisch specialist vliegtuigbewapening bij de Admiraliteit te 's-Gravenhage. Gepensioneerd en actief als genealogisch/historisch onderzoeker. Publiceerde onder meer over vice-admiraal Gerrit Verdooren.


Deel: ' 5 Doden bij crash Dakota 079 in 1961, onderzoek bewijst schuld Marine '
Lees ook