OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet

De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs onbehoorlijk handelt in een poging de nationalisering van ProRail door te drijven. Beloften worden hier gebroken, een onderzoek – nota bene door het ministerie van I&M zélf op poten gezet – wordt niet afgewacht en de belangen van reizigers en verladers genegeerd. We mogen via twitter en pers vernemen dat het besluit al is genomen, terwijl de gesprekken nog lopen. Wat de OR betreft is het optreden van het kabinet en staatssecretaris Dijksma als onfatsoenlijk te karakteriseren. Inspraak is kennelijk alleen voor de show.

Omdat de gevolgen van een eventuele nationalisering niet duidelijk zijn, heeft het ministerie van I & M een onderzoek ingesteld, in samenwerking met medewerkers van ProRail. Terwijl dat onderzoek nog loopt, heeft het kabinet kennelijk al het besluit genomen. Dat is in flagrante strijd met de afspraken die staatssecretaris Dijksma met de directie van ProRail, de Ondernemingsraad en het personeel van ProRail heeft gemaakt.

Het blijft niet bij woordbreuk alleen: de gevolgen van een nationalisering van ProRail zijn nog altijd niet (goed) in beeld. Het spoor is in 175 jaar tijd nog nooit onderdeel van de overheid gewees!. Dit voornemen is daarmee risicovol. De argumenten en protesten van alle belanghebbenden (reizigers, verladers, personeel) zijn domweg genegeerd. Zorgen over de kosten van een reorganisatie, de arbeidsomstandigheden en pensioenen worden door het kabinet kennelijk niet serieus genomen. De wens en het recht van de OR om te mogen adviseren is eveneens genegeerd.

Ondanks dat dus alle seinen op rood staan, dendert het kabinet door. Een zeer gevaarlijke situatie. Nu de staatssecretaris op deze manier handelt, is bij de Ondernemingsraad het vertrouwen met haar verder te overleggen over de toekomst van ProRail ernstig geschaad. We beraden ons op het vervolgtraject.

Deel: ' OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk '


Lees ook