Slepende kwestie rond scheepswerf leidt tot aangifte tegen Maasdriel


Politiek van regelingen boven de wet is als kwaadaardig gezwel

HEEREWAARDEN, 20100826 -- Eigenaar Don Elsman van het Veerhuis Heerewaarden heeft deze week aangifte gedaan in een slepende kwestie rondom het illegaal ophogen van en het bouwen in het winterbed van de Maas door een scheepswerf/metaaldraaierij in Heerewaarden. Er ligt al sinds 2008 een uitspraak van de Raad van State, maar de gemeente Maasdriel heeft tot op heden verzuimd om daar uitvoering aan te geven.

Elsman kocht in 2002 het leegstaande Veerhuis uit 1875, gelegen aan de Maas in het pittoreske zalmvissersdorp Heerewaarden. Hij kon toen niet vermoeden dat de naastgelegen scheepswerf Sepers zonder de benodigde vergunningen levensgrote hallen naast hem zou plaatsen en daarin n van de grootste draaibanken van West-Europa in gebruik zou nemen.

Daarbij pikte de werf een, voor het Veerhuis liggend, lager gelegen terrein met kade in, hoogde het op en dempte de bij het Veerhuis horende veerstoep. Het terrein gebruikt de firma Sepers sindsdien als manoeuvreerterrein voor enorme transporten. Een illegaal door de werf aan dit terrein gebouwde steiger blokkeert inmiddels al jaren alle recreatievaart aan deze kade.

Vele omwonenden hebben jarenlang geprotesteerd tegen deze verboden ophogingen, vernieling van cultuurhistorische grond midden in het pittoreske dorp en verindustrialisering van het terrein in de Maas. De gemeente bleef echter passief. Ook wordt al meer dan 10 jaar geprotesteerd tegen een illegaal door de scheepswerf aan het terrein geplaatste steigerconstructie, waardoor recreatievaart en anderen het meer dan 1000-jaar oude vissersdorp Heerewaarden niet kunnen aandoen.

'Ik word hierdoor enorm benadeeld in de exploitatie van mijn gerestaureerde Veerhuis als restaurant en B&B, met een veerdienst op Lith,' aldus Elsman. 'Het voetveer kan niet aanmeren en ligt daarom ongebruikt in de jachthaven. Hierdoor mist het economisch leven van Heerewaarden jaarlijks een stroom van een 20 duizend recreanten, die anders met het voetveer zouden oversteken.'

In 2008 deed de Raad van State uitspraak in deze kwestie. De Raad bepaalde daarbij dat het terrein 'De Bol' uitsluitend voor het parkeren van personenauto's mag worden gebruikt. De Raad bepaalde tevens dat de geplaatste steigerconstructie niet in het bestemmingsplan past, dat de firma Sepers niet heeft aangetoond economisch belang bij de steiger te hebben en dat industrile activiteiten op het terrein "De Bol" niet zijn toegestaan. (Uitspraak Raad van State, pdf).

De gemeente bleef passief en Elsman vermoedt dat er sprake is van belangenverstrengeling. "Het uiterste middel dat mij ten dienste staat, correctie door strafrechtelijke vervolging en strafvordering, heb ik nu aangewend om deze ontoelaatbare ontwikkeling terug te draaien. Het heeft er alles van, dat het gemeentebestuur om duistere redenen al deze verboden handelingen maar toelaat en er een tweede agenda op na houdt", aldus de eigenaar van het Veerhuis Heerewaarden.

'Een politiek van regelingen die boven de Wet worden gemaakt is geen nieuw verschijnsel in Maasdriel', aldus Elsman. 'Ik heb er vertrouwen in, dat hiermee een begin wordt gemaakt aan het binnen de gangbare banen brengen van de lokale politiek. Om die reden heb ik Het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Financin (grondeigenaar), het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Commissaris der Koningin en de VROM-inspectie van de aangifte op de hoogte gesteld.'

Zie ook:
Vrijstaat Maasdriel legt zichzelf aan banden
https://www.brabantsdagblad.nl/regios/brabant/bovendewet//article23864.ece

't Oude Veerhuis


Deel: ' Slepende kwestie rond scheepswerf leidt tot aangifte tegen Maasdriel '
Lees ook