Ambulancezorg door brandweer is professioneel onmogelijk


UTRECHT, 20100330 -- Het bestuur van de afdeling ambulancezorg van V&VN heeft op dinsdag 30 maart via de media kennis genomen van de ideen van de brandweercommandant Elie van Strien van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) om brandweer en ambulancezorg met elkaar te integreren. Zo kunnen volgens Van Strien chauffeurs van een brandweerauto ook op een ambulance rijden.

"Technisch gezien zou het besturen van een ambulance door een brandweerman, met de nodige opleiding en bijscholing, nog wel kunnen maar medisch en verpleegtechnisch gezien is er een wereld van verschil" zo laat het bestuur van V&VN Ambulancezorg bij monde van voorzitter Albert van Eldik weten.

Van Eldik: "V&VN Ambulancezorg vindt dat zowel het brandweervak als de ambulancezorg geheel eigen professies zijn. Het verleden heeft ons in dit opzicht al veel geleerd en de discussie is niet nieuw. De opleidingen en competenties van beide hulpdiensten zijn zo verschillend dat werkzaamheden niet zomaar uitwisselbaar zijn. Ambulancezorg is, met nadruk, zorg en vindt plaats in het medische en verpleegkundig domein. Dat geldt tegenwoordig ook voor ambulancechauffeurs. Uiteraard kunnen brandweer en ambulancezorg in voorkomende gevallen dienstbaar zijn aan elkaars professie. Samenwerking als het gaat om zaken als huisvesting is natuurlijk prima. Samenwerken tijdens hulpverleningen op straat, bij ongevallen en bij complexe technische hulpverleningen zal altijd blijven bestaan. Echter, het overnemen van elkaars rollen en kwalificaties is een professionele onmogelijkheid, zowel vanuit brandweer-als vanuit ambulanceperspectief."

V&VN Ambulancezorg


Deel: ' Ambulancezorg door brandweer is professioneel onmogelijk '
Lees ook