113Online en ProRail werken samen aan preventie van zelfmoord op spoor


AMSTERDAM, 20110519 -- 113Online, het Nederlandse platform voor suïcidepreventie, start met spoorbeheerder ProRail de samenwerking om zelfmoord op het spoor te voorkomen. Op een tiental risicovolle plaatsen in het land plaatst ProRail borden om mensen met suïcidale gedachten te attenderen op de mogelijkheid om direct en anoniem te bellen met de crisislijn van 113Online.

De borden dragen de boodschap “ik luister” en verwijzen naar de crisislijn 0900-1130113. Bellers naar deze lijn worden opgevangen door geselecteerde en getrainde vrijwilligers, die direct kunnen doorschakelen naar de professionele hulpverleners van 113Online. Door mensen met gedachten aan zelfmoord op dit hulpaanbod te attenderen, willen 113Online en ProRail het suïcidecijfer in Nederland en op het spoor verlagen.


Grote impact

Naast het verlies van een mensenleven en het grote verdriet voor de nabestaanden, is suïcide een schokkende gebeurtenis die het openbare leven verstoort. Voor machinisten, conducteurs, politiemensen en omstanders is zelfdoding op het spoor vaak een traumatiserende ervaring. Na een suïcide is het spoor gemiddeld 2,5 uur niet beschikbaar en duizenden reizigers zijn de dupe. De schade voor de spoorsector bedraagt tenminse 70.000 euro per suïcide.


Samenwerking met 113Online is noodzakelijk

Per jaar komen gemiddeld 185 mensen om het leven door zelfdoding op het spoor. Dit is 12% van het totale aantal suïcides per jaar (jaarlijks gemiddeld 1500). Om dit cijfer terug te dringen, is samenwerking tussen overheid, geestelijke gezondheidzorg en de spoorsector noodzakelijk, concludeert psychiater Cornelis van Houwelingen in zijn proefschrift "Studies into train suicide", dat hij vandaag, donderdag 19 mei verdedigt. Naast het minder toegankelijk maken van gevaarlijke spoorbanen, is het zaak om de toegankelijkheid en kwaliteit van hulp voor mensen in psychische nood te verbeteren. 113Online speelt hierbij een voortrekkersrol in Nederland en heeft de organisatie om de benodigde laagdrempelige hulp te verlenen. Daarom is 113Online voor ProRail een vanzelfsprekende samenwerkingspartner.


Over 113Online

113Online biedt online- en telefonische hulpverlening aan suïcidale mensen, naasten en nabestaanden. Op www.113online.nl kunnen zij verschillende vormen van hulpverlening en zelfhulpmogelijkheden vinden. Dit kan volstrekt anoniem en is met uitzondering van belkosten geheel gratis.

113Online adviseert ook professionals zoals huisartsen, leerkrachten en politiemensen die in hun werk met suïcidale mensen te maken krijgen. Daarnaast leidt 113Online psychologen op in het geven acute hulp via chat, telefoon en e-mail.

Om 24 uur per dag te kunnen voldoen aan de vraag werkt 113Online samen met met de vrijwilligersorganisaties Sensoor, Ex6 en Fonds Psychische Gezondheid en met de crisisdienst van GGZinGeest.

113Online wordt tijdelijk gefinancierd door het ministerie van VWS.


Deel: ' 113Online en ProRail werken samen aan preventie van zelfmoord op spoor '
Lees ook