Besparen op arbeidskosten: liever via mobiliteit dan via salaris


UTRECHT, 20130508 -- Naar aanleiding van de recente discussie rondom Capgemini, dat aan zijn (meest oudere) werknemers vroeg om loon in te leveren, onderzocht adviesbureau Human Capital Group op welke andere manieren werkgevers denken op personeelskosten te kunnen bezuinigen. Het meest gegeven antwoord was mobiliteit, bijvoorbeeld in de vorm van een versobering van de leaseautoregeling of een verlaging van de kilometervergoeding voor dienstreizen.

Bezuinigen op personeel
Veel organisaties hebben te maken met een terugvallende omzet, zodat het besparen op personeelskosten een must is. Omdat personeel het belangrijkste kapitaal van een organisatie is, is het van belang dat de motivatie van de medewerkers niet onder de bezuinigingen lijdt. Werkgevers zullen daarom ten allen tijde moeten afwegen of de opbrengsten van de besparingen opwegen tegen het verlies aan goodwill bij de werknemers.

Beste manieren
Volgens de meeste werkgevers kan het beste bespaard worden op de reis- en mobiliteitskosten (43%). Een organisatie kan bijvoorbeeld medewerkers die hun werkzaamheden zonder een auto van de zaak kunnen verrichten, de auto laten inleveren. Ter compensatie kan vervolgens een carpoolregeling worden ingesteld. Een andere genoemde maatregel is om in plaats van een auto van de zaak een kilometervergoeding te verstrekken, of om de kilometervergoeding voor zakelijke reizen en voor woon-werkverkeer te verminderen. Ook langer doorleasen en kiezen voor goedkopere, milieuvriendelijkere leaseauto’s zijn mogelijkheden om te besparen op mobiliteitskosten.
Besparingen op huisvestingskosten wordt door 40% van de respondenten gezien als iets waarvoor medewerkers begrip kunnen opbrengen. Werknemers zouden bijvoorbeeld, wanneer hun functie dit toelaat, mobiel kunnen gaan werken. Ook het creëren van flexplekken kan een organisatie een besparing in de huisvestings- en reiskosten opleveren. Een andere ‘populaire’ maatregel is volgens werkgevers bezuinigen op de overwerkvergoeding (38%). Dit kan bijvoorbeeld door alle overwerkuren niet in geld maar in vrije uren uit te keren.

Weerstand
De bezuinigingen die volgens werkgevers de meeste weerstand oproepen bij medewerkers, en die het minst makkelijk zijn te realiseren, zijn besparingen op pensioen en salaris. Voor deze maatregelen heeft de werkgever vaak ook instemming van vakbonden of ondernemingsraden nodig. Een wijziging op de arbeidsvoorwaarden kan niet zomaar worden doorgevoerd in de arbeidsovereenkomst, tenzij een werkgever al in het contract heeft laten opnemen dit eenzijdig te mogen doen: dit heet een wijzigingsbeding. De werknemer is alleen verplicht zo’n wijziging te accepteren als het gaat om ‘een redelijk voorstel van de werkgever bij gewijzigde (financiële) bedrijfsomstandigheden’.

Motivatie
Het is ten slotte belangrijk om een juiste balans te zoeken tussen de besparingen en de wensen en drijfveren van de werknemers. Dit om de betrokkenheid van de werknemers te behouden en daarmee te voorkomen dat medewerkers hun heil elders gaan zoeken. Het is daarom verstandig medewerkers te betrekken in het proces, bijvoorbeeld door een brainstormbijeenkomst voor alle medewerkers te organiseren en aan medewerkers te vragen of zij nog ideeën hebben hoe kosten bespaard kunnen worden in de onderneming en in hun dagelijkse werkzaamheden.

Onderzoek
Inmiddels is het jaarlijkse Nationaal Beloningsonderzoek voor de 18e keer van start gegaan: dit onderzoek staat kosteloos open voor elke organisatie in Nederland en onderzoekt de nationale beloningsontwikkelingen en –trends. Deelnemende organisaties krijgen naast het onderzoeksrapport tevens een benchmark van het eigen beloningsbeleid, waarmee men de juistheid en marktconformiteit hiervan kan vaststellen. Aanmelden kan via www.nationaalbeloningsonderzoek.nl.

Over Human Capital Group
Human Capital Group biedt als enige organisatie in Nederland diensten aan over de gehele HRM-cyclus. Human Capital Group maakt onderdeel uit van Conclusion, een zakelijke dienstverlener met ruim 1600 medewerkers. Conclusion is de meest veelzijdige dienstverlener van Nederland met vier disciplines: Human Capital, Communication, Organization en Technology. Voor meer informatie www.conclusion.nl.


Deel: ' Besparen op arbeidskosten liever via mobiliteit dan via salaris '
Lees ook