CMU wil meedenken met Verkeers- en Vervoersplan 2015-2025


Utrecht, 20160121 -- Centrummanagement Utrecht (CMU) heeft in een kritische reactie op het concept Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan Utrecht 2015, de gemeente gevraagd verdere behandeling aan te houden omdat de reactietijd op het plan in haar ogen te kort was. CMU geeft aan dat de problemen die de groei van de stad en de mobiliteit in de stad met zich meebrengen haar niet ontgaan en biedt aan zoals gebruikelijk constructief mee te denken om oplossingen te zoeken.

CMU maakt zich onder andere zorgen over de het algemene karakter van de uitwerking van ‘Utrecht: Aantrekkelijk en Bereikbaar’, waar dit concept verkeers- en vervoersplan uitwerking aan geeft. Kernpunt voor CMU is de vraag hoe het Verkeers- en vervoersplan dienstbaar wordt gemaakt aan alle ambities die de stad heeft en bestaande belemmeringen op het gebied van mobiliteit om deze ambities te realiseren wegneemt. Daarvoor is het nodig de ambities in kaart te brengen, te kwantificeren en te vertalen naar mobiliteitsbehoeften. Dit vraagt om afstemming met de belangrijkste stakeholders en investeerders. Hier ligt de basis voor het zoeken van oplossingen voor de mobiliteitsvraagstukken van de stad en is belangrijk voor het draagvlak van maatregelen. 


Specifiek voor het centrum doet CMU een aantal concrete voorstellen:
  • Zo is het belangrijk tot afspraken te komen over vermindering van het aantal fietsers over de doorgaande fietsroute Vredenburg- Viestraat- Potterstraat – Lange Jansstraat – Nobelstraat omdat dit ongewenst doorgaand verkeer is. Hetzelfde geldt voor de route vanaf het Ledig Erf over de Oudegracht tot aan de Viebrug (KPI’s) 

  • CMU verwachten dat het gebied tussen Vredenburg en Neude aanzienlijk intensiever gebruikt gaat worden door alle verbouwingen aldaar. Het concept Verkeers- en vervoersplan onderbouwt niet hoe deze toename mogelijk wordt gemaakt. CMU stelt voor hier studie naar te laten doen. Een vergelijkbaar vraagstuk ontstaat op de as tussen Hoog Catharijne en De Bijenkorf, twee trekkers van formaat voor het centrum die veel na hun beider verbouwingen meer bezoekers gaan trekken.
  • Voldoende in- en uitstapplaatsen en behoud van bestaande plekken voor touringcars bij belangrijke culturele en toeristische voorzieningen. Ook voor andere economische partijen is deze vorm van bereikbaarheid van groot belang. Het hierin voorzien vergroot de economische mogelijkheden en het maatschappelijk imago.
  • Betrouwbare tijden om vanaf de ring het centrum te bereiken en te verlaten.
  • De aanpak van de fietschaos. Dit is zo urgent dat hier onorthodoxe maatregelen jn op zeer korte termijn nodig zijn.
  • Uitbreiding van het voetgangersgebied tot Oudegracht-oostzijde van Viebrug tot en met Stadhuisbrug, Vismarkt, Lichte en Donkere Gaard, Wed en Oudegracht-oostzijde tussen Wed en Hamburgerstraat. 

  • Versterken van de economische aantrekkelijkheid van het Oudkerkhof, de strook aan de Oudegracht –oostzijde tussen Hamburgerstraat en Twijnstraat.
  • Nadrukkelijk het Vaartserijnstation positioneren als toegangspoort tot het centrum. Het is nodig om met het in gebruik nemen van dit station een busverbinding naar het Museumkwartier te realiseren. 

De reactie van CMU heeft een voorlopig karakter omdat de organisatie van mening is dat de gemeente te weinig reactietijd heeft gegeven en verzoekt op detailniveau geïnformeerd te worden over de juridische status van het Verkeers- en vervoersplan en de mogelijkheden voor bezwaar en beroep. Idem over de juridische aspecten van uitwerkingsmaatregelen.


Deel: ' CMU wil meedenken met Utrechts Verkeers- en Vervoersplan 2015-2025 '
Lees ook