Gepensioneerden Detailhandel bundelen hun krachten


AMSTERDAM, 20120504 -- Vanaf nu kunnen alle gepensioneerden, die ooit hun brood verdienden in de detailhandel, lid worden van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel (VGD). Tot voor kort was dit alleen voorbehouden aan gepensioneerden die hun pensioen ontvangen via het Bpf-D (Bedrijfstak Pensioenfonds voor de Detailhandel). Met ingang van 3 mei kunnen echter ook gepensioneerden van andere Nederlandse detailhandelspensioenfondsen zich aansluiten. Volgens VGD-voorzitter John Bogers biedt het gepensioneerden uit de hele sector de mogelijkheid de krachten te bundelen. “En zo een sterkere sparringpartner te worden voor zowel de besturen van pensioenfondsen als de overheid. Geen overbodige luxe in deze woelige pensioentijden.”

Om bundeling van krachten mogelijk te maken was een wijziging van de VGD-verenigingsstatuten nodig. De VGD is met ruim 5000 leden de grootste belangenbehartiger voor gepensioneerden uit de Detailhandel. Bogers: “In de nieuwe opzet kunnen ook mensen lid worden die zijn aangesloten bij andere pensioenfondsen, zoals die voor het levensmiddelenbedrijf, het bakkers- en slagersbedrijf, de doe-het-zelf-branche, de kappers, de reisbureaus, de woninginrichtingbranche, enz. En niet te vergeten de ondernemingspensioenfondsen. Al deze gepensioneerden kunnen nu lid worden om zo samen een vuist te maken.”

Er zijn in Nederland in totaal circa 300.000 gepensioneerden die een pensioen ontvangen van een detailhandel-gerelateerd pensionfonds. 

De VGD, die dit jaar haar 25-jarig bestaan viert, werd ooit opgericht vanuit het voormalige VendexKBB-concern om de belangenbehartiging van pensioengerechtigden niet alleen over te laten aan de pensioenfondsen. Doel van de vereniging is onder meer het bevorderen van de medezeggenschap van haar leden in de pensioenfondsen en het verstrekken van informatie aan de leden en het geven van gerichte adviezen. “Maar daarnaast proberen we ook collectieve voordelen voor onze leden te bewerkstelligen die niet-pensioen gerelateerd zijn. Bijvoorbeeld op het terrein van verzekeringen, en in de vorm van voordeelpassen bij ondernemingen”, aldus VGD-voorman Bogers. “Ook daarvoor geldt de macht der getallen. Hoe groter je als vereniging bent, hoe sterker je positie. Bovendien denken we onze belangenbehartiging verder te kunnen verdiepen en verbreden als gevolg van de verwachte toestroom van vele nieuwe leden.” 

Informatie over de doelstelling van de vereniging en mogelijkheden voor lidmaatschap zijn te vinden op de website www.v-g-d.nl


Deel: ' Gepensioneerden Detailhandel bundelen hun krachten '
Lees ook