Alcohol Security biedt gebruiker alcoholslot 3-uur mobiliteitsservice


DUIVEN, 20120619 -- Vanaf 1 juli 2012 biedt Alcohol Security een mobiliteitsservice voor gebruikers van het alcoholslot op vrijwillige basis. Komt een automobilist bij de start of onderweg stil te staan na een positieve blaastest, dan garandeert Alcohol Security een mobiliteitsservice binnen drie uur. Waar dan ook in Nederland.

Mobiliteitsservice

Automobilisten die gebruik maken van het alcoholslot doen voor en tijdens elke rit een of meerdere blaastests. Het testapparaat is - op verzoek van de gebruiker - ingesteld op een maximaal toegestaan promillage en een maximaal aantal toegestane positieve tests. Het in te stellen promillage ligt altijd onder de wettelijke normen. Blaast de automobilist boven de ingestelde marges, dan start de auto niet en belt de automobilist met het servicenummer van Alcohol Security. Vervolgens is een medewerker van de mobiliteitsservice gegarandeerd binnen drie uur ter plaatse. De medewerker neemt dan nog een blaastest af bij de automobilist. Is ook deze positief, dan mag de automobilist niet verder rijden. Hij wordt dan - indien gewenst - naar huis gebracht. Is er een metingsfout aan het apparaat opgetreden, dan kan de medewerker het apparaat vrijgeven, zodat de bestuurder zijn weg kan vervolgen. Er zijn drie varianten mogelijk binnen de mobiliteitsservice:
  • Alleen meting ter plaatse en vrijgave van het testapparaat;
  • Meting ter plaatse en vervoer naar huis;
  • Meting ter plaatse en vervoer naar huis inclusief voertuig.
Het alcoholslot is zo beveiligd, dat de bestuurder het alcoholslot nooit zelf kan vrijgeven. Ook kan hij de testresultaten niet manipuleren.

Vrijwillige inbouw alcoholslot verdient zich terug

Het vrijwillig laten inbouwen van alcoholsloten biedt grote voordelen voor zowel bedrijven als particulieren. De veiligheid van de bestuurder, inzittenden en medeweggebruikers geldt als voornaamste argument om het alcoholslot vrijwillig in te laten bouwen. Een ander voordeel is dat de kans groter is, dat een automobilist buiten het alcoholslotprogramma van het CBR kan blijven. De kosten van het verplichte programma en apparatuur via het CBR liggen beduidend hoger dan wanneer een particulier of bedrijf deze op vrijwillige basis laat inbouwen. Bovendien kan de bestuurder bij vrijwillige inbouw gebruik maken van de 3-uur mobiliteitsservice, dit is bij het verplichte alcoholslotprogramma niet het geval. Vrijwillige inbouw is zowel via koop als lease mogelijk.

Verplicht alcoholslotprogramma

Het alcoholslotprogramma van het CBR is sinds 1 december 2011 verplicht voor zware alcoholovertreders met een promillage van boven de 1,3. Automobilisten die nog geen 5 jaar hun rijbewijs hebben, krijgen het alcoholslot vanaf 1,0 promille. Recidivisten, automobilisten die opnieuw in de fout gaan, vanaf 0,8 promille. Installatie van het alcoholslot is dan verplicht, de bestuurder moet iedere keer voor het starten van het voertuig een blaastest doen. Meet het apparaat een promillage van 0,2 of meer, dan kan de bestuurder zijn auto niet meer starten. Ook gedurende de rit wordt de bestuurder een aantal keer getest.  Doelstelling van het alcoholslotprogramma is het verhogen van de verkeersveiligheid en het terugdringen van het aantal verkeersdoden.

alcohol, verkeersveiligheid, automobiel, alcoholslot, alcohol- en drugspreventie, gezondheidszorg


Deel: ' Alcohol Security biedt gebruiker alcoholslot 3-uur mobiliteitsservice '
Lees ook