Strenge opvoedregels alcoholgebruik ook tijdens vakantie


Tolerante opvoedingsstijl bevordert alcoholgebruik onder jongeren

WOERDEN, 20070713 -- Uit nieuw onderzoek van het Instituut voor Leefwijzen en Verslaving (IVO) in Rotterdam blijkt dat een losse en tolerante opvoedingsstijl het alcoholgebruik onder kinderen bevordert. Het Nationaal Gezondheidsinstituut NIGZ adviseert dan ook ouders om duidelijke afspraken te maken vr en tijdens de vakantie met hun kinderen, zeker als deze zonder ouders hun vakantie doorbrengen. Nieuwe tips staan op de site www.goedvoorbereid.nl.

Medio augustus verschijnt een onderzoeksrapport van het IVO waarin het alcoholgebruik van jongeren van 12-17 jaar en de invloed van ouders hierop centraal staat. Het onderzoek is in opdracht van het NIGZ uitgevoerd, meer dan 5300 jongeren en ruim 3300 ouders hebben eraan meegewerkt. Omdat veel ouders op dit moment met vragen zitten hoe om te gaan met het alcoholgebruik van hun kinderen tijdens de vakantie, heeft het NIGZ het onderzoeksbureau gevraagd om vooruitlopend op het onderzoeksrapport enige gegevens aan te leveren om daarmee de website www.goedvoorbereid.nl van NIGZ en SOA Aids Nederland te kunnen actualiseren.

Risicofactoren
Uit het onderzoek blijkt ondermeer dat relatief oudere en hoger opgeleide ouders zelf meer drinken en meer alcohol in huis beschikbaar hebben. Zij zijn ook toleranter wat betreft het laten drinken van hun kinderen, staan op een relatief vroegere leeftijd al drinken toe en zijn zelf vaker de eersten die alcohol aanbieden aan hun kinderen. Verder toont het onderzoek aan dat beschikbaarheid van alcohol in huis een risicofactor is: kinderen kunnen meer momenten hebben dat ze bovenmatig drinken (het zogenoemde bingedrinken).

Goede afspraken maken werkt preventief
Het onderzoek toont aan dat het stellen van duidelijke en strenge regels een preventieve werking kan hebben, net als een goed gesprek tussen moeder en kind. Overigens blijkt uit eerder onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen dat dergelijke gesprekken ook weer niet te vaak moeten worden gevoerd. Gewoon duidelijk zijn en goede afspraken maken met je kind werkt dus het beste.


Deel: ' Strenge opvoedregels alcoholgebruik ook tijdens vakantie '
Lees ook