'Daarom ben ik lid': Slow Food lanceert publiekscampagne


AMSTERDAM, 20160127 -- Slow Food, de internationale beweging die consumenten en producenten verenigt in de strijd voor het behoud van voedseldiversiteit, lanceert een online publiekscampagne gericht op brede verspreiding van haar ideeën en activiteiten in Nederland.

Onder het motto “Daarom ben ik lid” komen leden van Slow Food Nederland aan het woord over hun drijfveren voor het lidmaatschap van de beweging. Centraal staat de website www.daarombeniklid.nl. “De bedoeling is dat de boodschap zich van daar uit als een olievlek via de sociale media zal verspreiden,” aldus Mayali van Empel, bestuurslid van Slow Food Nederland en verantwoordelijk voor de campagne.

De campagne wil brede bekendheid geven aan het gedachtengoed van Slow Food. Opgericht in 1989, streeft Slow Food naar behoud van voedseldiversiteit en een terugkeer van de menselijke maat in de voedselketen.

Dat uit zich onder andere in lobby-activiteiten in Brussel en Den Haag, in ondersteuning van kleine producenten, in het veilig stellen van “bedreigde” landbouwproducten in de Ark van de Smaak en de nadruk op het genieten van lekker, puur en eerlijk (Good, Clean and Fair) voedsel. De Slow Food Chef’s Alliantie verbindt een zestigtal Nederlandse cuisiniers die de principes van Slow Food toepassen in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Wereldwijd telt de organisatie meer dan 100.000 leden, waarvan zo’n 3000 in Nederland.

De campagne, totstandgekomen in samenwerking met het Haarlemse reclamebureau Heldergroen, geeft in krachtige beelden en korte statements stem aan een groot aantal Slow Food-leden. Van Empel: “Het gaat om authentieke geluiden over de beweegredenen van mensen om Slow Food te steunen.” Slow Food hoopt via de campagne de naamsbekendheid van de organisatie te vergroten. Ook ledenaanwas behoort tot de doelstellingen van de campagne, die naar verwachting tot de zomer van 2016 zal lopen.Noot voor redacties:

Deel: ' 'Daarom ben ik lid' Slow Food lanceert publiekscampagne '
Lees ook