Feedback

Nieuwsbank voor iedereen

Nieuwsbank onderscheidt zich van andere nieuwsmedia doordat het publiek zelf nieuwskeuzes maakt en via crowdfunding die nieuwskeuzes mede mogelijk maakt. Ben jij Jan Publiek en vind je dat de redactie ergens aandacht aan moet besteden, zet je idee dan op het kladblok. Valt het idee in de smaak bij de hoofdredactie dan wordt het gepubliceerd, eventueel aangepast, en kan de crowdfunding beginnen.

Crowdfunding

Om de crowdfunding te laten slagen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen een duit in het zakje doen. Niet alleen geld is welkom, ook tips en andere bijdragen van experts of 'ervaringsdeskundigen'. Dat heet dan crowdsourcing. Nieuwsbank gaat de crowdfunding zoveel mogelijk bevorderen maar het helpt natuurlijk ook wanneer je zelf een oproep stuurt naar alle potentiele donateurs die je kent.

Donateurs

Donateurs, mensen die via crowdfunding geld geven voor het produceren van een verhaal, krijgen als beloning voorinzage zodra het verhaal gereed is. Ze kunnen dan - binnen een paar dagen - een reactie geven die bij publicatie onder het verhaal te lezen zal zijn. Het maakt niet uit of die reactie positief, negatief of neutraal is. De donateur kan daarbij aangeven dat hij of zij anoniem wil blijven. De tekst van de reactie mag alleen niet in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving (met name belediging, laster en auteursrechtenschending is niet toegestaan).

Gratis voor iedereen

De uitvinder van het World Wide Web, Tim Bernerrs-Lee, stond een internet voor ogen waar alle informatie voor iedereen openbaar en dus gratis zou zijn. Belangrijke journalistieke informatie verdwijnt echter steeds meer achter betaalmuren, waardoor die informatie nog alleen door mensen gevonden wordt die de moeite nemen daarvoor te betalen. Wie zich niet tot die elite rekent, valt ten prooi aan populisten die met leugens en bedrog de grote massa naar hun hand weten te zetten. De Nieuwsbankformule zorgt ervoor dat hoogwaardige journalistieke informatie toch voor iedereen toegankelijk blijft zolang er voldoende mensen bereid zijn te betalen voor het produceren ervan.

Reageren

Op elk bericht of verhaal bij Nieuwsbank kun je reageren. De redactie behoudt zich wel het recht voor om de reacties samen te vatten, of te verwijderen wanneer ze niet terzake zijn. Zo blijft alles leesbaar en daar is iedereen mee gediend. Reacties die we graag aanmoedigen zijn: verwijzingen naar andere berichten of verhalen over eenzelfde zaak, aanvullingen met relevante feiten, persoonlijke ervaringen, waarnemingen van ooggetuigen. Ook kritiek op de logica van een verhaal is welkom. Kijk bijvoorbeeld op Wikipedia/drogreden of argumenten door de beugel kunnen of niet. Vragen zullen zoveel mogelijk beantwoord worden, eventueel alleen in een privé mailtje. Het doel is met z'n allen ervoor te zorgen dat een verhaal of bericht op Nieuwsbank steeds meer waarde krijgt door het van alle kanten te belichten.