Clemens van Blitterswijk is Nederlands Meest Ondernemende Wetenschapper 2012


AMSTERDAM, 20120607 -- Tijdens de Dag van de Valorisatie op 6 juni 2012 is de prijs voor de ‘Meest Ondernemende Wetenschapper’ uitgereikt aan Clemens van Blitterswijk, hoogleraar Tissue Regeneration aan de Universiteit Twente. Clemens van Blitterswijk is verkozen uit 16 kandidaten die genomineerd waren door rectoren, decanen en valorisatieprofessionals van alle Nederlandse universiteiten. Clemens van Blitterswijk werd geroemd vanwege het op uitzonderlijke wijze combineren van wetenschappelijke excellentie met ondernemerschap. Paul Savelkoul (VUmc) en Lubbert Dijkhuizen (RUG) werden respectievelijk tweede en derde.

Met meer dan 100 patenten op zijn naam, die hij veelal succesvol weet om te zetten in diverse spin-off bedrijven, is Clemens van Blitterswijk niet alleen een uitstekend wetenschappelijk ondernemer, maar vooral ook een rolmodel voor andere wetenschappers. In de periode 2010-2012 zijn vanuit de leerstoel van Clemens Van Blitterswijk maar liefst drie nieuwe spin-off bedrijfjes gestart (Materiomics BV, Screvo BV en Hy2Care). Materiomics krijgt daarbij een speciale vermelding, daar dit bedrijf een chip heeft ontwikkeld dat in één keer het effect van 2178 verschillende oppervlaktenstructuren kan testen in tegenstelling tot andere technieken die slechts enkelen tegelijkertijd aankunnen. Naast dit alles heeft hij dankzij zijn ondernemende houding ook het onderzoeksinstituut MIRA met 50% doen groeien.

Met de uitreiking van prijs voor de ‘Meest Ondernemende Wetenschapper van Nederland’ wordt getracht wetenschappelijk ondernemerschap te stimuleren en te waarderen. Net als voorgaande drie edities is de winnaar gekozen op basis van zijn wetenschappelijke en ondernemende prestaties over de afgelopen drie jaar (2010-2012). De prestaties van de genomineerden zijn daarbij eerst kwantitatief beoordeeld door Science Alliance en vervolgens nog eens kwalitatief geanalyseerd en gewogen door een deskundige jury bestaande uit: Sijbolt Noorda (voorzitter, VSNU), Guus Broesterhuizen (NL Octrooicentrum), Eppo Bruins (STW), Rinke Zonneveld (Ministerie EL&I) en Jan Willem Gunning (KNAW).

Science Alliance, de organisator van de verkiezing,  bedankt het Ministerie voor Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, de VSNU, Agentschap NL en technologiestichting STW voor haar ondersteuning en het mogelijk maken van deze verkiezing.  


Deel: ' Clemens van Blitterswijk Meest Ondernemende Wetenschapper 2012 '
Lees ook