Hogere grasopbrengst dankzij betere beworteling


Bij lage bemestingsnormen is beworteling sleutel tot succes

Driebergen, 20110913 -- Veehouders krijgen hogere opbrengsten als zij kiezen voor grassoorten die dieper en intensiever wortelen. Die zorgen namelijk voor een betere opname van nutriënten en water. Daarnaast zorgt een goede beworteling van grasland voor een betere bodemstructuur, extra opbouw van organische stof en beheersing van onkruiden en erosie. Dit blijkt uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut en Livestock Research van Wageningen UR. Een overzichtsbrochure met praktische tips en maatregelen is vandaag verschenen.

Goede beworteling bevorderlijk voor gewas, milieu en water
De aanleiding voor het driejarig onderzoek was het streven om waterkwaliteit te verbeteren. Een strategie hiervoor is om de beschikbare nutriënten zoals stikstof en fosfaat efficiënter te benutten. Beworteling blijkt een cruciale rol te spelen bij de opname van nutriënten. Hoe dieper en intensiever het gewas wortelt, hoe beter de opbrengst van het gewas. Een efficiëntere opname van mest- en kunstmeststoffen leidt tot een lagere uitspoeling naar het milieu. Het resultaat: schoner water.

Beter rendement onder handbereik
“Veehouders moeten zich veel meer bewust worden dat ze met eenvoudige maatregelen  het rendement van hun grasland fors kunnen verbeteren”, legt Nick van Eekeren, onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut uit. “Kies bijvoorbeeld voor diepere en intensievere wortelende grassoorten of grasrassen.” Het onderzoek maakt duidelijk hoe belangrijk de functie van wortels is als ‘intermediair’ tussen het gewas en de bodem. Daarom moeten agrarische ondernemers veel vaker de bodem ónder de graszode bekijken: die vertelt hun hoe ze het gewas bovengronds beter kunnen managen.

De brochure ‘Terug naar de graswortel’ is de laatste in een reeks van vier en kan gedownload worden op https://www.louisbolk.org/downloads/2502.pdf  Het onderzoek is gefinancierd vanuit de Kaderrichtlijn Water.

Over het Louis Bolk Instituut
Het Louis Bolk Instituut is een internationale, onafhankelijke onderzoeks- en adviesorganisatie die dankzij participatief onderzoek en advies oplossingen biedt voor knelpunten in de biologische en duurzame landbouw , voeding en gezondheidszorg. Bij het Louis Bolk Instituut zijn ongeveer 65 werknemers actief vanuit hoofdkantoor Driebergen, Accra (Ghana) en Kampala (Oeganda). Belangrijke opdrachtgevers zijn onder andere het Ministerie van EL & I (voormalig LNV), provincies en waterschappen.

Louis Bolk Instituut


Deel: ' Hogere grasopbrengst dankzij betere beworteling '
Lees ook