Interculturele communicatie in de Stad van Morgen


Zevende congres over maatschappelijke verduurzaming - 12 januari 2010 te Eindhoven

EINDHOVEN, 20100102 -- Dit zevende congres en het eerste van 2010 gaat over het belang en de kracht van interculturele communicatie, migratie en kunst voor onze moderne samenleving. Vaak worden andersdenkenden als een bedreiging ervaren maar de rijkdom van een kleurrijke maatschappij binnen de context van een gemeenschappelijk duurzaam hoger doel schept de basis voor duurzame vooruitgang.

Onder leiding van dagvoorzitter Luc Knoedler komen sprekers van internationaal kaliber aan het woord om het startsein te geven voor een wijkgerichte aanpak van de Stad van Morgen ter bevordering van de sociale interculturele omgang, cohesie en verduurzaming van de samenleving.

Het programma van 12 januari, dat vanaf 10 uur in het internationale centrum van duurzaamheid te Eindhoven van start gaat, ziet er als volgt uit:

10.00 - 10.15 uur: Aardappeleters in een migrerende wereld
Luc Knoedler, uw gastheer op dit congres en tevens programmaleider ervan gaat deze dag voor.

10.15 - 10.30 uur: Migratie en Kunst als bindend element in de hedendaagse samenleving
Dr. Adriaan van der Staay (Eindhoven, 1933) verblijft deze maand in China. Toch was hij graag bereid voor Stad van Morgen zijn voordracht per video te houden. Van der Staay was onder meer directeur van de Rotterdamse Kunststichting - in die functie initiatiefnemer van onder meer het Rotterdams Filmfestival en Poetry International -, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, medeoprichter van het Prins Claus Fonds en bijzonder hoogleraar Cultuurpolitiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was ook gangmaker van het eerste Wereldcultuurrapport van de UNESCO.

10.30 - 11.30: Het Geheim van Amsterdam - de nieuwe werkelijkheid van een bonte stad

Helma Schenkeveld, financieel expert bij OGA - Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam - en voorganger van de basisgemeente De Duif te Amsterdam, zet uiteen welke de nieuwe werkelijkheid is van een bonte samenleving. Zij vertelt aldus over interactieve en interculturele communicatie welke een belangrijk instrument vormen om de stad Amsterdam te laten groeien als metropool. Investeren in wat mensen boeit en verbindt, dat is een dieperliggende gedachte. Om de toehoorders erbij te betrekken, lardeert Xandra Pennings, adviseur arbeidscommunicatie bij OGA, Helma's betoog met interactieve elementen.

11.30 - 11.45 uur: pauze

11.45 - 12.00 uur: Uitreiking van de MOI Award

Willem Lageweg, CEO van MVO Nederland - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland -, zal deze prijs uitreiken samen met Jean-Paul Close, voorzitter van Stichting Transformation, Indexation & Research en grondlegger van Stad van Morgen.

12.00 - 12.15 uur: Maken = Denken

Aan de hand van een kort expos op video van de arbeidssocioloog Richard Sennett (Chicago, 1943) zet Luc Knoedler diens visie op de verduurzaming van de samenleving uiteen. Volgens Sennett, hoogleraar aan onder meer de New York University en de London School of Economics, is ambachtelijkheid meer dan louter vakmanschap. Ambachtelijkheid staat voor een blijvende, basale menselijke neiging: het verlangen om werk goed te doen omwille van het werk zelf. Hiervoor ontwikkelen wij vaardigheden en gerichtheid op het werk in plaats van op onszelf.

12.15 - 13.00 uur: Knowledge is the beginning

Dit is de titel van een aangrijpende documentaire over het West-Eastern Divan Orchestra dat sinds 1999 jonge musici uit Isral en zijn buurlanden verenigt. Het is een initiatief van de Isralische pianist en dirigent Danil Barenboim (Buenos Aires, 1942) en de Amerikaans-Palestijnse literatuurwetenschapper en voorvechter van de Palestijnse zaak Edward Sad (Jeruzalem, 1935-New York, 2003). Aangezien het hier een verkorte versie betreft, leidt Luc deze film kort in.

13.00 - 14.00 uur: Lunchpauze

14.00 - 15.15 uur: Interculturele communicatie, ons lichaam & holistisch leiderschap

Bij al wat de mens waarneemt, is zijn lichaam het algemene instrument van begrijpen. Met andere woorden, is het cartesiaanse `Ik denk, dus ik ben' niet veeleer een verstandsvernauwing? Het is immers juist het bewust zijn van de `body mind' dat duurzame (interculturele) communicatie en compleet leiderschap gestalte geeft. De Isralisch-Italiaanse danseres en choreografe Dorit Weintal geeft deze middag hierover een clinic. Zij studeerde de Geschiedenis van kunst en architectuur aan de Universiteit van Tel Aviv en is sinds 2003 woonachtig in Nederland. Dorit is medeoprichter van het bewegingstheater The Dam Company en werkt telkens nauw samen met professionele dansers en acteurs uit het Midden-Oosten en Afrika, als ook met amateurs. Bij deze gelegenheid licht zij een project toe dat vrouwen van uiteenlopende herkomst stimuleert zich door gezamenlijke `body mind' te verbinden en te bevrijden. Hier put zij weer inspiratie uit voor nieuwe choreografien, zoals er een onlangs in het festival Dancing on the edge te beleven was.

15.15 - 15.30 uur: Pauze

15.30 - 16.15 uur: Interculturele grafische vormgeving

Tot slot van deze dag is aan het woord de Iraanse grafisch kunstenaar Reza Abedini (Teheran, 1968). Onder meer gelauwerd met de Prince Claus Award 2006, is hij hoogleraar Beeldcultuur aan de Universiteit van Teheran en docent aan de American University Beirut. Abedini put inspiratie uit een kunst- en cultuurgeschiedenis die meer dan 5000 jaar teruggaat. Hij geniet internationale bekendheid door de persoonlijke en bovendien spirituele wijze waarop hij de van oorsprong Westerse grafische vormgeving verbindt met de beelden, taal en tekens van het Midden-Oosten. Abedini is waarlijk een bruggenbouwer. Dit inspireert weer talrijke kunstenaars wereldwijd. Aangezien zijn echtgenote aan de RU Leiden haar promotieonderzoek naar de taal van het Iraanse nomadenvolk Bakhtiari voltooit, woont Abedini met haar en hun twee dochters sinds medio 2008 in Den Haag. Met zijn studio Orientation Lab heeft hij zich geassocieerd met Lava Ontwerpers in Amsterdam.


16.15 - 16.30 uur: Na een korte terugblik van Luc Knoedler, is de epiloog aan Professor Paul de Blot

16.30 - 18.30 uur: Nieuwjaarsborrel van de Stad van Morgen

Over de Stad van Morgen

Stad van Morgen is een gemeenschap van vele honderden samenwerkende ondernemers en ondernemingen ten behoeve van de permanente verduurzaming van de maatschappij op gebied van maatschappelijk, ecologisch en economisch balans. Het is een initiatief van Stichting STIR en richt zich co-creatief en multi-disciplinair tot de markt van projectmatige verduurzaming met eigen initiatieven en visie via werkgroepen en denktanks. Naast interculturele communicatie en "mijn wijk", heeft de Stad van Morgen oplossingen voor binnenstedelijke mobiliteit en bereikbaarheid, levend groene steden, gezonde en vitale binnenruimtes, het nieuwe werken, zelftandige energieopwekking voor gebouwen en industrieterreinen, enz.
Deelname aan de maandelijkse congressen kost 45 euro ex btw voor niet leden, 15 euro voor leden.

http://www.stir-cwc.org


Deel: ' Interculturele communicatie in de Stad van Morgen '
Lees ook