Belasting ontwijken - Lezing en debat


Multinationals, belastingparadijzen en boze burgers

NIJMEGEN, 20130919 -- Hoe gaat dat in z’n werk, belasting ontwijken door multinationals? Is het verdedigbaar? Kan er iets tegen ondernomen worden? Lezing, debat en intermezzo met jurist Gerard Meussen, econoom Eelke de Jong, onderzoeker Francis Weyzig, ethicus Marcel Becker en Theater Pluim. Woensdag 27 november 2013 | 20.00 – 22.00 | Collegezalencomplex Radboud Universiteit Nijmegen, Mercatorpad 1

Multinationals  betalen zo weinig mogelijk belasting dankzij ingewikkelde constructies. Dat kan en dat mag, maar het roept steeds meer verontwaardiging op.

Nationale overheden lopen miljarden mis. Ontwikkelingslanden gaan financieel het schip in. Belastingparadijzen floreren. En in alle landen hebben de gewone burgers het nakijken, want zij moeten wél het volle pond betalen.

Met: Gerard Meussen, hoogleraar Fiscaal recht aan de Radboud Universiteit, Eelke de Jong,  hoogleraar Internationale economie aan de Radboud Universiteit, en Francis Weyzig, onderzoeker internationale financiën aan de Universiteit van Utrecht. Marcel Becker, ethicus aan de Radboud Universiteit, leidt het gesprek.

Theater Pluim introduceert de onderwerpen op geheel eigen wijze.

Deelname: € 9,50 | medewerkers en Vrienden van de RU en alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid  € 7,- | studenten gratis

Inschrijven en meer informatie op www.ru.nl/sp/belastingontwijken

Dit is een programma van het Soeterbeeck Programma en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen.


Deel: ' Belasting ontwijken - Lezing en debat '
Lees ook